THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Các Chiếu thơ cần biết .
07-03-2016
HUY HIEU HN.jpgXin thông báo tóm tắt Nội dung họp Ban chủ nhiệm

Các Chiếu thơ cần biết .

 

         Ngày 5 tháng 3 năm 2016 Tại Văn phòng TTVH quận Hà Đông Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường thuộc Trung tâm VH TP Hà Nội đã họp phiên đầu năm:

-         Đánh gia và rút kinh nghiệm cho việc tham gia ngày thơ Nguyên tiêu 2016 :

            Sự có mặt quán thơ của CLB thơ Đường Hà Nội tại ngày thơ Nguyên tiêu càng khẳng định vị trí của thơ Luật Đường trong đời sống văn hóa quần chúng . Quán thơ được Ban tổ chức cũng như nhiều khách thơ đánh giá có chất lượng . In ấn đẹp rõ ràng , nội dung cũng như ý tứ thơ có chất lượng cao . Một số khách thơ đã xin tranh thơ về làm kỷ niệm . CLB tham gia trình bày một bài thơ cũng được đánh giá tốt.

      Rút kinh nghiệm cho ngày thơ 2017 Ban chủ nhiệm nhất trí là cần phải huy động nhân lực tập thể từ các chiếu thơ , kể cả kinh phí cho ngày thơ, in ấn thơ cũng cần có sự thống nhất để chiếu thơ nào cũng có bài được trưng bày tại quán thơ.

             Về nội dung cần triển khai trong năm :

   -  Sáng tác thơ mỗi hội viên cần có ít nhất trong năm 3 tới 5 bài thơ , chủ đề rộng mở, tránh những bài thơ  không ăn khớp với phong trào. Trước hết để in ấn vào tập “ Thơ Đường Hà Nội 8” kết thúc ngày nhận bài hết tháng 7  năm 2016 . Các chiếu thơ biên tập sau đó gửi Thường trực . Các chiếu thơ cố gắng  gửi qua Email : thoduonghanoi@gmail.com.

    - Mỗi chiếu thơ 3 bài cho Buổi giao lưu trình diễn thơ cũung nộp vào cuối tháng 7 ( bài không trùng với 3 bài quyền lợi Hội viên)

   - Giao lưu thơ trong năm với mốc 3 lần . Làn 1 vào cuối tháng 6 tại Hội trường Trung tâm. Lần 2 giao lưu trình diễn vào tháng 8- 9 /2016 , có thể tại  địa điểm chùa Trăm gian , Chương Mỹ. Lần 3 kết hợp tổng kết năm , ra mặt tập thơ 8 tại Hội trường Trung tâm.

-         Thống nhất hết quý 2/2016 hoàn thành hội phí năm.

-         Và  Ban chủ nhiệm nhất trí bổ xung bà Kim Nhung ( Chiếu thơ Hà Đông ) vào Ban Chủ nhiệm  để kết hợp phụ trách trang thơ Điện tử .

-         Tiếp tục cấp thẻ bổ xung cho những hội viên mới và hội viên chưa có thẻ hoặc mất thẻ ..

                  11 giờ cùng ngày hội nghị đã bế mạc .

                                                                    BBT

 

 

 

Tác giả BBT