THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Các CLB cơ sở cần biết
16-06-2016
HUY HIEU HN.jpgXin trân trọng Thông báo

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                           ---------------

 

     Số 04/16.TB.CLB                         Hà Nội ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB  cơ sở

 

      Căn cứ vào kế hoạch năm 2016, Ban Thường trực tổ chức buổi giao lưu thơ và triển khai một số công việc, Vậy Thường trực xin thông báo trước một số nội dung để các  CLB cơ sở chuẩn bị  :

       

      -  Nộp thơ in vào thơ Đường Hà Nôi 8. Mỗi hội viên 3 bài ( 24 câu)

      -  Nộp thơ giao lưu trình diễn vào tháng 8-9/2016 . . Mội cơ sở 3 bài .

      -  Hoàn thành Hội phí năm 2016.

      -  Giao lưu thơ . Mỗi Hội viên 1 bài. Số hội viên có mặt chia làm 2 lượt để tham gia.trinh bày

     Thành phần:    Tất cả Hội viên

     Thời gian vào         ngày 28 tháng 6 năm 2016

                                ( thứ Ba - Ngày 24 tháng 5 Âm lịch)

 

  Địa điểm: Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Vườn hoa  Hà Đông, Hà Nội

                     (Bưu điện Ngã tư Quang Trung, Hà Đông nhìn sang)

      

           Vậy rất mong các Ông, bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung động viên Hội viên đi dự đông đủ để buổi giao lưu  đảm bảo thời gian và kết quả tốt đẹp .

 

 

   Ghi chú:

 

( Nội dung này có thông báo

 qua mục Nhân vật sự kiện của Báo

điện tử " thoduonghanoi.com")

 

T/M BAN CHỦ NHIỆM CLB                         Chu ky.F.jpg 

Nguyễn Đức Thọ

 

 

      

Tác giả BBT