THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thông báo , các CLB cơ sở cần biết
10-03-2017
HUY HIEU HN.jpgLô gô CLB
  TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                           Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
                   -------------                                              ---------------

         Số 04/ 17.TB.CLB                          Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2017


                       Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

            Được  sự nhất trí của  Lãnh đạo Trung tâm VH TP Hà Nội, Thường trực CLB  thống nhất tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB thơ luật Đường Hà Nội
     Để báo cáo lại  việc tham gia  ngày thơ Nguyên tiêu Đinh Dậu
,   Bàn chương trình họat động năm 2017. Cụ thể là triển khai việc tổ chức tập thơ Đường Hà Nội IX,  tham gia Ngày hội thơ Đường toàn quốc,  Giao lưu thơ  định kỳ vào tháng 6 , và Thơ giao lưu trình diễn năm 2017. Đồng thời CLB cơ sở nộp Hội phí  năm 2017.
        Thời gian 1 buổi  từ 8 giờ 30 sáng Ngày  16 tháng 3 / 2017 – Thứ Năm (ngày 19 tháng Hai , Đinh Dậu).
        Địa điểm: Hội trường gác 2 Trung tâm VH TP,  Số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đồng, Hà Nội  
           Vậy mong các  Thành viên BCN ,cùng đại diện CLB cơ sở đi  đủ, đúng giờ và chuẩn bị những ý kiến đóng góp để hội nghị đạt kết quả.
       


 P/s : -
    CLB cơ sở  nhận thơ treo tại Văn Miếu .                             T/M BAN CHỦ NHIỆM
                                                                                    
                                                                               Chu ky.F.jpg
                                                                       
                                                                                        Nguyễn Đức Thọ
                                                                                                                                                                             
                                                                                                            

Tác giả BBT