THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO Nội dung họp Ban chủ nhiệm quý 1/2018
30-03-2018
HUy hieu vien.jpgGửi tới các cơ sở

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG              Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                            ---------------

       Số 10/ 18.TB                           Hà Nội ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

                                                 THÔNG BÁO

              Nội dung họp Ban chủ nhiệm quý 1/2018

 

   Ngày 29/3 năm 2018  tại phòng họp Trung tâm VH TP, Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội họp phiên toàn thể sau buổi làm việc nội dung được thống nhất như sau :

    - Rút kinh nghiệm về việc tham gia Ngày thơ Việt Nam đã được sự hỗ trợ của Ban giám đốc Trung tâm, sự cố gắng của CLB cơ sở Hoài Đức quán thơ và tiết mục trình diễn thơ của CLB chúng ta cũng được đánh giá hết sức tốt đẹp. Nhưng để tránh những sai sót trong in thơ và xây dựng quán thơ ngoài việc phân công cho 1 CLB cơ sở đảm nhiệm thì văn phòng cũng phải hợp sức chỉ đạo từ in ấn  tới trang trí .

     - Thống nhất từ nay tới trước tháng  6/2018 các CLB cơ sở xem xét và gửi về Văn phòng 3 bài thơ giao lưu trình diễn năm 2018

(qua E mail thoduonghanoi@gmail.com). Để sau đó nhận văn bản hồi âm về chấm chéo, vào Ngày sơ kết hoạt động 6 tháng .

   - Tháng 7 tới hết tháng 8 năm 2018 mỗi hội viên gửi 3 bài để Thường trực biên soan tập thơ Đường X ( Kỷ niệm 10 mở rộng địa bàn hành chính Thủ đô).Thơ gửi bằng E mail , hoặc văn bản cũng xếp thứ tự AB , có những thông tin cá nhân, trình bày ba bài trên một mặt giấy A4.Hội viên mới gửi kèm theo ảnh chân dung

     - Giao lưu, trình diễn thơ chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tổ chức tại xã Bình Đà , Thanh Oai.

    - Chuẩn bị cho tới cuối năm 2018 kiện toàn Ban Chủ nhiệm Thành phố , Ngoài ra các CLB cơ sở cũng đặt lịch sinh hoạt và duy trì số lượng hội viên để thường xuyên có những báo cáo.

   - Hoàn thành hội phí  năm 2018 vào ngày sơ kết và giao lưu thơ cuối tháng 6/2018.

  - Thông báo tới hội viên luôn có tinh thần xậy dựng trang báo điện tử bằng cách thường xuyên gửi những sáng tác, những bài bình thơ và những nghiên cứu về thơ luật Đường... và cũng mở rộng tấm lòng đóng góp tài chính xây dựng trang báo .

             

                                                        

-      Gửi báo cáo TT                                    T/M BAN CHỦ NHIỆM                    

-      Tơi mọi hội viên                                   Nguyễn Đức Thọ

 

 

Tác giả BBT