THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
15-10-2018
HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 06/ 18.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 12 tháng 10  năm 2018

 

                               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Theo kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm 2018. Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành họp vào :

         Sáng 23 tháng 10 năm 2018- Thứ 3 – ngày 15/9/  năm Mậu Tuất

         Địa điểm hội trường nhỏ tầng 2  Khu Làm việc của Cán bộ Trung tâm ( lần trước đã họp)

         Với nội dung :

-      Đánh giá kết quả buổi giao lưu trình diễn thơ, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức năm 2019.

-      Gửi lại bản bông tập thơ Đường Hà Nội X  cho cơ sở và đưa ra những điều cần chú ý khi  điều hành công việc trong 1 năm  cho đúng kế hoạch đạt hiệu qua cao hơn.

-      Hoàn thành hội phí 2018

-      Thống nhất buổi giao lưu ra mắt Tập thơ X, Ổn định tổ chức .Tổng kết  năm 2018,

            Vậy yêu cầu các ông bà trong Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội

Bố trí thời gian về dự họp đủ và đúng giờ. ( Lưu ý: nếu thành viên chính vắng mặt phải cử đại diện đi thay thế)

 

      

 

                                                                                      

 

 T/M .BAN CHỦ NHIỆM

 Chu ky.F.jpg

 Nguyễn Đức Thọ

             

      

                                                                            

                    

Tác giả BBT