THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO NỘI BỘ
20-08-2018
  HUy hieu vien.jpgTHAM DỰ LỚP BỒI DƯƠNG SÁNG TÁC

THÔNG BÁO

 

  Đê bối dương năng  lực sáng tác cho Hội viên các CLB thuộc Trung tâm.

  Ngày 24/8/2018  Từ 8h 30 sáng mỗi CLB cơ sở cử từ 6-10

 Hội viên về dự hội nghị ( CLB 15 Hội viên trở lên cử 10 H/v

                              CLB duới 15 Hội viên cử  6 H./V)

 ĐỊa điểm : Hội Trường lớn Trung tâm

                  Số 7( số 4 cũ) Phùng Hưng quân Hà Đông

 

      Vì quyền lợi và trách nhiệm mong Các CLB cơ sở đi đúng giò và đủ số lượng

                                            Hà Nội Ngày 20/8/2018

                                              T/M Ban Chủ nhiệm,

                                                         Chu ky.F.jpg 

                                                           Nguyễn Đức Thọ

Công văn Trung tâm

Cong Van.jpeg

Tác giả bbt