THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO NỘI BỘ
20-08-2018
  HUy hieu vien.jpgTHAM DỰ LỚP BỒI DƯƠNG SÁNG TÁC

THÔNG BÁO

 

  Đê bối dương năng  lực sáng tác cho Hội viên các CLB thuộc Trung tâm.

  Ngày 24/8/2018  Từ 8h 30 sáng mỗi CLB cơ sở cử từ 6-10

 Hội viên về dự hội nghị ( CLB 15 Hội viên trở lên cử 10 H/v

                              CLB duới 15 Hội viên cử  6 H./V)

 ĐỊa điểm : Hội Trường lớn Trung tâm

                  Số 7( số 4 cũ) Phùng Hưng quân Hà Đông

 

      Vì quyền lợi và trách nhiệm mong Các CLB cơ sở đi đúng giò và đủ số lượng

                                            Hà Nội Ngày 20/8/2018

                                              T/M Ban Chủ nhiệm,

                                                         Chu ky.F.jpg 

                                                           Nguyễn Đức Thọ

Công văn Trung tâm

Cong Van.jpeg

Tác giả bbt