THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIAO LƯU TRÌNH DIỄN THƠ
27-07-2018
HUy hieu vien.jpgNguyên Văn Thông báo

Trung tâm VH TP Hà Nội                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB thơ Đường                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ---------------                                                          --------------------

  Số 10/18 TBCLB

                                                 THÔNG BÁO

                         TỔ CHỨC GIAO LƯU , TRÌNH DIỄN THƠ

 

               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB thơ cơ sở

 

Được sự nhất  trí của  Ban giám đốc Trung tâm và sự giúp đỡ của Trung tâm VH TT&TT huyện Thanh Oai,  CLB  tổ chức giao lưu và trình diễn thơ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8  và Quốc Khánh 2/9 và 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô          

         Thời gian: 1 buôỉ sáng Từ 7 giờ 30  Ngày 12 tháng 8 năm 2018

                                             (Chủ Nhât, ngày 3/7/Mậu Tuất)

         Thành phần : Tất cả Hội viên các CLB cơ sở

         Địa điểm:Tại  Nhà Thi đấu Trung tâm Văn hoá  TT& TT Thanh Oai

                                                                             (Thị trấn Kim Bài , Thanh Oai)                             

          Các CLB thông báo số lượng Hội viên đi dự cho Ông Lộc PCN chậm nhất  tới 10h ngày 9/8 . Và chuẩn bị  tốt  Ba baì thơ giao lưu , trình diễn đạt kết quả tốt nhất. Mọi việc như đã Thống nhất tại phiên họp BCN 26/7/2018.

 

 

 

ĐT liên hệ :

-         0904 261 013

-         0123 989 1945 Giấy Mời

GM Hoi vien.1.jpg


                Hà Nội  ngày 30/7/năm 2018

                             T/M Ban chủ nhiệm  

           Chu ky.F.jpg

Nguyễn ĐứcThọ   

 

                                                                                     Giay moi .2.1.jpg                                                   

  

Tác giả BBT