THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo nội dung họp Ban Chủ nhiệm
24-10-2018
HUy hieu vien.jpg Toàn bộ văn bản

  TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                       Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 07/ 18.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 24 tháng 10  năm 2018

 

                               Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các  CLB thơ cơ sở

 

              Ngày 23/10/2018 Tại Hội trường gác 2 Trung tâm VH TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp. Sau buổi sáng  làm việc hội nghị đã nhất trí với nội dung sau :

      Rút kinh nghiệm và đánh giá Buổi giao lưu trình diễn thơ tháng 8/2018 đã thu được kết quả tốt đẹp, với sự cố gắng của CLB Cơ sở Thanh Oai và Ban Tổ Chức. Dù sao vẫn còn có những ý kiến về tổng hợp và chấm điểm để làm căn cứ  xếp loại, việc  tổ chức  về thới gian chưa khoa học  có những chi tiết kéo dài. Hội nghị thống nhất sang năm 2019, tiếp tục tổ chức giao lưu trình diễn thơ coi như một hoạt động điểm nhấn của CLB

        Trao bản bông cho các CLB v xem xét lần cuối và hồi âm cho Thường trực hết tháng 10/2018

.

       Việc tổng kết công việc của CLB  năm 2018, Sẽ cùng với việc ra mắt tập thơ Đường Hà Nội X sẽ tiến hành vào tháng 12 năm 2108 tại Hội trường gác 2 Trung tâm, cũng sẽ là buổi Ổn đnh Tổ chức ( Ban Chủ nhiệm hết nhiệm kỳ  và bầu tiếp Ban Chủ nhiệm mới  nhiệm kì 2019 – 2021) .Các CLB cơ sở ổn định tổ chức  và có trách nhiệm  giới thiệu Thành viên tham gia Bộ phận Thường trực.

                    Việc gửi bài cho trang thơ Điện tử của CLB thơ Đường Hà Nội “ thoduonghanoi.com” rất mong muốn đông đảo hội viên và các CLB cơ sở góp nội dung và nguồn tài chính, để Thường trực duy trì tốt trang thơ .

       Trên đây là những nội dung cần làm trong thời gian cuối năm 2018, .

        Với tinh thần xây dựng của mỗi thành viên, mỗi cơ sở chúng ta chung tay để  xây dựng CLB ngày càng vững mạnh và phát triển.

      

 

                                                                                       

 

    T/M BAN CHỦ NHIỆM

   Nguyễn Đức Thọ Đã ký

                                                                            

                    

Tác giả BBT