THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


image001.jpgXin được giới thiệu
1168.jpgChúc mừng Xuân Đinh Dậu - 2017
IMG_9884.F.jpg Một chặng đường mới của CLB thơ Đường Hà Nội
HUY HIEU HN.jpgBiểu tượng CLB 
 Giay moi .2.jpgThông báo Ngày giao lưu trình diễn thơ