THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO NÔI DUNG HỌP BAN CHỦ NHIỆM
09-03-2020
 tho.F.jpg  Xin Thông báo Nguyên Văn bản

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ ĐƯỜNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                ==================

   Số 03 /2020 TB- CLB                        Hà Nội ngày 8  tháng 3 năm 2020

 

                                                                               THÔNG BÁO

                                    NỘI DUNG  HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

      Được sự Thống nhất  của  Lãnh đạo Trung tâm. CLB đã tổ chức buổi họp Ban Chủ nhiệm. thống nhất một số nội dung như sau :

   I/ Ổn đinh tổ chức Ban chủ nhiệm ( đã có biên bản riêng trình Ban giám đốc Trung tâm.

  II/Thống nhất chương trình từ nay tới hết năm 2020:

-       1/ Từ nay tới tháng 6/2020 mỗi CLB có 3 ( ba ) bài thơ để giao lưu trình diễn . Chất lượng phải hết sức coi trọng . hạn nộp bài về Văn Phòng : Địa chỉ  “ Nguyễn Quốc Dũng: SN 44/49  Trần Cung, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT : 0913320077. Email : quocdung2471957@gmail.com. Hạn cuối là 20/6/2020.

-       2/ Hết tháng 6/2020 Các CLB cở  sở hoàn  thành  Hội phí năm 2020.

-       3/ Tuần cuối tháng 6 có Hội nghị Sơ kết 6 tháng và giao lưu thơ. Đối tượng tất cả Hội viên . Trao tập thơ giao lưu , trình diễn để cơ sở về chấm.theo 2 tiêu chí : Nội dung và Nghệ thuật.

-        4/ Tuần cuối tháng 8/2020 tổ chức giao lưu và trình diễn thơ Tại Chương Mỹ, Hà Nội do CLB Chương Mỹ đăng cai .

-       5/ Thời gian tới hết tháng 9 hoặc15 ngày đầu tháng 10 các Hội viên , thông qua CLB cơ sở gửi bài đã duyệt trước để tham gia vào tập “Thơ Đường Hà Nội thứ 12 .

-       6/ Tuần cuối tháng 12/2020 Hội nghị Tổng kết Hoạt động năm 2020. Ra mắt tập “Thơ Đường Hà Nội. số 12 . Giao lưu thơ .

-       Trên đây là những nội dung đã được Thống nhất . Yêu cầu các CLB cơ sở căn cứ kế hoạch thực hiện đúng thời gian , tránh ảnh hưởng tới tiến độ hoạt động của CLB .

 

Nơi gửi:-

  - Lành đạo Trung tâm ( BC)

 -Các CLB cơ sở thực hiện

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

Chu ky.F.jpg              

                         Nguyễn Đức Thọ

                          

 

 

 

 

 


Tác giả BBT