THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thông báo một số công việc
05-05-2019

HUy hieu vien.jpgXin Thông báo

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ  ĐƯỜNG                              Độc Lập - Tư do - Hạnh phúc

      ------------------------------                             ---------------------

        Số 03 / 2019.CLB                                      Hà Nội ngày 05  tháng 05 năm 2019

 

                                                 THÔNG BÁO

   Một số công việc từ nay tới ngày sơ kết hoạt động 6 tháng

                

 

               Để thực hiên kế  hoạch, sơ kết công việc 6 tháng, vào tuần cuối của tháng 6 năm 2019 va tổ chức giao lưu thơ, đồng thời có Bản Tổng hợp thơ giao lưu trình diễn trao lại các CLB cơ sở vào ngày hôm đó . Ban chủ nhiệm Thông báo để các CLB Cơ sở triển khai :

-         Thống nhất ngay Ba bài thơ tham gia giao lưu trình diễn  tại Hội trường Trung tâm văn hóa huyện Phúc Thọ,vào tháng 8 năm nay.  Thơ với nội dung  có ý nghĩa rộng mở một chút . đánh máy gửi về Hộp thư điện tử của CLB “ thoduonghanoi@gmail.com”. Ba bài thơ này không trùng với ba bài mà các Hội viên sẽ gửi cho tập thơ Đường Hà Nội XI.

-         Thời gian chậm nhất là hết ngày 10/6/2019. CLB nào không đánh máy được thì gửi bằng văn bản . và đông thời vận động để hội viện nộp bài cho thơ Đường Hà Nội tập XI

-         Ban chủ nhiệm thống nhất năm nay chấm thơ với hai tiêu chí : 1 Nội dung và nghệ thuật  2. Khả năng giao lưu trình diễn . Như vậy Ban chủ nhiệm sẽ xếp loại theo 2 tiêu chí ; ABC về nội dung và nghệ thuật . ABC về trình diễn.

  Vậy Thông báo này mong Các Ông Chủ nhiệm các cơ sở nghiên cứu và triển khai ngay cho hợp với thời gian đã đề xuất.

 

 

-          Gửi tới các ban chủ nhiệm cơ sở

-          Và Hội viên                                   

-           

-                                                         TM / BCN CLB THƠ ĐƯỜNG HÀ NỘI

                                                                                                Đức Thọ


Tác giả BBT