THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo số 5 /2019 Nội dung họp Ban chủ nhiệm
17-03-2019

HUy hieu vien.jpgXin Thông báo Nguyên bản 

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

Số 05 /2019 TB- CLB                                           Hà Nội ngày 15  tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG HỌP BAN CHỦ NHIỆM

Ngày 12 tháng 3/ 2019  Ban Chủ nhiệm , đã có buổi họp và thống nhất một số  nội dung  như sau :

* Các CLB cơ sở phản ảnh tình hình sinh hoạt nhìn chung đồng đều , cần tăng cường hơn nữa

*  Đánh  gía việc tham gia Ngày thơ Nguyên tiêu làn thứ XVII tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm việc. trình bày quán thơ do CLB Thanh Trì đảm nhận , Trình diễn thơ do CLB Hà Đông nói chung đạt kết quả tốt đẹp.

* Phổ biến kế  hoạch  tham gia Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào hai ngày 21,22 tháng 3 năm 2019

*  Từ nay tới hết tháng 8/2019 Mỗi hội viên có 3 bài thơ gửi in để xuất bản cuốn  Thơ Đường Hà Nội tập XI.  Tháng 6/2019 dự hội nghị sơ kết hoạt động  6 tháng  và giao lưu thơ tại Hội trường  gác 2. Các CLB cần hoàn thành Hội phí năm vào thời gian này.

*  Mỗi CLB có 3  bài thơ trình diễn. Thời gian gửi hết 30/6 /2019 .( Ba bài thơ này ngoài ba bài Hội viên tham dự Tập thơ Đường Hà Nội XI). Việc chấm thơ chéo Thường trực sẽ có hướng dẫn tiêu chí chấm và được xếp loại riêng ngoài điểm trình diễn giao lưu.  Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa huyện Phúc Thọ vào cuối Tháng 8/ năm 2019.

*  Tháng 12/2019  tổ chức Hội nghị Tổng kết năm , ra mắt Tập thơ Đường Hà Nội XI, giao lưu thơ. Tại Hội trường gác 2 Trung tâm

* Với điều kiện hiện nay các CLB cơ sở tích cực gửi bài  cho Trang Web  Thoduonghanoi .com  và mọi liên lạc giữa Thường trực với cơ sở  nên qua hòm thư điện tử  thoduonghanoi@ gmail.com và một hòm thư cơ sở ( trừ một số văn bản phải gửi qua bưu điện.

Mọi bài vở yêu cầu cơ sở phải xem xét thật kỹ càng trước khi gửi . Ngược lại bản bông Thường trực gửi xuống lần cuối để in tập thơ cũng được xem lại kỹ lưỡng để tránh những sai sót . Trên đây là một số nội dung đã được bàn bạc. Mong các cơ sở cố gắng để cùng nhau thực hiện.

Nơi gửi:- Lãnh đạo Trung tâm ( Báo cáo)

-Các CLB cơ sở để cùng thực hiện

- Lưu VP

TM/ BAN CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

 


Tác giả BBT