THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
28-02-2019

HUy hieu vien.jpgXin gửi tới tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG              Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                        ---------------

       Số 02/ 19.TB                           Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

                                                 THÔNG BÁO

                Nội dung họp Ban chủ nhiệm quý I/2019

 

   Được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm VH TP, Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội sẽ  họp phiên toàn thể với nội dung như sau :

    - Rút kinh nghiệm về việc tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 .

     - Hoàn thành việc gửi Hồ sơ trích ngang của các Thành viên Ban Chủ nhiệm

   - Thu hội phí năm 2019

  - Triên khai Chương trình hoạt động của năm 2019.

    Địa điểm : Tại Phòng họp nhỏ gác 2 Bên phía Cơ quan Trung Tâm . Số 7 Phùng Hưng. Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội

  Thời gian:  1 buổi sáng Ngày 12 tháng 3 năm 2019 (Sáng thứ 3).

   Vậy Thông báo để tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm được biết về dự họp đông đủ.

             

                                                       

-      Gửi báo cáo TT                          T/M BAN CHỦ NHIỆM                    

-      Tơi mọi tv BCN                                 

                                                           Nguyễn Đức Thọ

 

 

 

Tác giả BBT