THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
28-02-2019

HUy hieu vien.jpgXin gửi tới tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm

 TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG              Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                        ---------------

       Số 02/ 19.TB                           Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

                                                 THÔNG BÁO

                Nội dung họp Ban chủ nhiệm quý I/2019

 

   Được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm VH TP, Ban Chủ nhiệm CLB thơ Đường Hà Nội sẽ  họp phiên toàn thể với nội dung như sau :

    - Rút kinh nghiệm về việc tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 .

     - Hoàn thành việc gửi Hồ sơ trích ngang của các Thành viên Ban Chủ nhiệm

   - Thu hội phí năm 2019

  - Triên khai Chương trình hoạt động của năm 2019.

    Địa điểm : Tại Phòng họp nhỏ gác 2 Bên phía Cơ quan Trung Tâm . Số 7 Phùng Hưng. Quận Hà Đông , Thành phố Hà Nội

  Thời gian:  1 buổi sáng Ngày 12 tháng 3 năm 2019 (Sáng thứ 3).

   Vậy Thông báo để tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm được biết về dự họp đông đủ.

             

                                                       

-      Gửi báo cáo TT                          T/M BAN CHỦ NHIỆM                    

-      Tơi mọi tv BCN                                 

                                                           Nguyễn Đức Thọ

 

 

 

Tác giả BBT