THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU LẦN THỨ XVII
15-02-2019
HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào 2 Ngày 12, 13 tháng Giêng Kỷ Hợi ( 16,17/2/2019). Câu Lạc Bộ thơ Đường Hà Nội tham gia trong hai ngày . Chiều Ngày 12 tháng Giêng dựng quán thơ . Chiều Ngày 13 tháng Giêng tham gia tiết mục ngâm thơ " Xuân biển đảo " do Tốp nữ CLB thơ Đường Hà Đông đảm nhiệm. Vậy Thong áo tới tất cả Hội viên căn cứ lịch trình tham gia cho kết quả tốt đẹp. 
        Địa điểm Khu Nhà Bát giác , Vặn Miếu .
 Sau đay là giấy mòi

Giay Moi nguyen tieu 17.jpg  Nguyen tieu 17.jpg
Tác giả BBT