THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


THÔNG BÁO DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU LẦN THỨ XVII
15-02-2019
HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào 2 Ngày 12, 13 tháng Giêng Kỷ Hợi ( 16,17/2/2019). Câu Lạc Bộ thơ Đường Hà Nội tham gia trong hai ngày . Chiều Ngày 12 tháng Giêng dựng quán thơ . Chiều Ngày 13 tháng Giêng tham gia tiết mục ngâm thơ " Xuân biển đảo " do Tốp nữ CLB thơ Đường Hà Đông đảm nhiệm. Vậy Thong áo tới tất cả Hội viên căn cứ lịch trình tham gia cho kết quả tốt đẹp. 
        Địa điểm Khu Nhà Bát giác , Vặn Miếu .
 Sau đay là giấy mòi

Giay Moi nguyen tieu 17.jpg  Nguyen tieu 17.jpg
Tác giả BBT