THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THÔNG BÁO DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU LẦN THỨ XVII
15-02-2019
HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ XVII sẽ được tổ chức vào 2 Ngày 12, 13 tháng Giêng Kỷ Hợi ( 16,17/2/2019). Câu Lạc Bộ thơ Đường Hà Nội tham gia trong hai ngày . Chiều Ngày 12 tháng Giêng dựng quán thơ . Chiều Ngày 13 tháng Giêng tham gia tiết mục ngâm thơ " Xuân biển đảo " do Tốp nữ CLB thơ Đường Hà Đông đảm nhiệm. Vậy Thong áo tới tất cả Hội viên căn cứ lịch trình tham gia cho kết quả tốt đẹp. 
        Địa điểm Khu Nhà Bát giác , Vặn Miếu .
 Sau đay là giấy mòi

Giay Moi nguyen tieu 17.jpg  Nguyen tieu 17.jpg
Tác giả BBT