THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo Họp BCN
28-02-2020

HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

   Số 02 /2020 TB- CLB                    Hà Nội ngày 29  tháng 2 năm 2020

 

                                                                               THÔNG BÁO

                                       HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

  Được sự Thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm . Ban Chủ nhiệm CLB Thống nhất tổ chức họp Ban Chủ nhiệm. Nội dung:

-      Ổn đình Tổ chức Ban Chủ nhiệm

-      Trả lại Tranh thơ 2019

-      Thu Hội phí năm 2020

-      Triển khai chương trình hoạt động từ nay tới hết năm 2020.

-      Thời gian 1 buổi sáng Ngày 6/3/2020 ( sáng thứ 6-Ngày 13/2/ Canh Tý )

 Vậy Thông báo tới các Thành viên  Ban Chủ nhiệm có mặt để hội nghị đạt kết quả như yêu cầu.( cơ sở nào vắng thành viên chính,  có thể ủy nhiệm đi thay thế)

 

Nơi gửi:-

   -Các CLB cơ sở

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

 

           Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

 

 

 

 

Tác giả BBT