THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHI TOÀN THỂ HỘI VIÊN
19-06-2019

   HUy hieu vien.jpg  NGUYÊN BẢN THÔNG BÁO

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                  ---------------

         Số 06/ 19.TB.CLB                                              Hà Nội ngày 18 tháng 6  năm 2019

 

                             

                           Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB thơ cơ sở

 

             Được sự nhất trí của  Lãnh đạo Trung tâm VH thành phố Hà Nội , Theo kế hoạch hoạt động  của 6 tháng đầu  năm 2019.  CLB Thơ Đường Hà Nội tiến hành  sơ kết 6 tháng , Giao lưu thơ và triển khai công việc quý 3-4 /2019   Vào :

       

                Sáng 02 tháng 7 năm 2019 - Thứ  Ba – ngày 30/5/  năm  Kỷ Hợi

Địa điểm Hội trường chính gác 2 , TTVH TP Số 7 Phùng Hưng quận Hà Đông , Hà Nội 

       

       Với nội dung :

-      Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

-      Giao lưu thơ . Mỗi CLB  cơ sở chuẩn bị  5 - 7 bài thơ . Lần 1, 4 bài , lượt 2 , 3 bài

-      Triển khai công việc quý 3-4 /2019 ( Cụ thể là trao lại Tập thơ Giao lưu trình diễn cho các Cơ sở về chấm.  tới 30 tháng 7/2019  nộp về lại  Thường trực để Tập hợp)

-      Hoàn thành Hội phí năm 2019 .

            Vậy yêu cầu các ông bà  Chủ nhiệm CLB cơ sở báo tất cả Hội viên về dự , để Hội nghị đạt kết quả như mong muốn.

      

 

      Nơi gửi                                                                                

-       Phòng Nghệp vụ TT ( Báo cáo)

-       Các CLB cơ sở

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

 

                                         ĐÃ KÝ

                                       Nguyễn Đức Thọ

 

 

                       

                                                                           

Tác giả bbt