THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO VỀ HỌP BAN CHỦ NHIỆM
11-10-2019
HUy hieu vien.jpgXin giới thiệu nguyên văn bản

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CLB THƠ ĐƯỜNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                 ==================

 

 Số 08/TB.19        

                                  

                           Kính gửi : Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ cơ sở

 

   Được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội.  Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Đường Thanh phố sẽ tổ chức buổi họp vào

     Sáng  8 giờ  Ngày 18/10/2019 ( Thứ sáu Ngày 20 tháng 9 Kỷ Hợi).

     Địa điểm : Gác 2 hội trường nhỏ, bên khu Hành chính Trung tâm  Số 7 Phùng Hưng quận Hà Đông, TP Hà Nội

     Nội dung : -  Rút kinh nghiệm Buổi giao lưu , trình diên thơ vừa qua .

-         Trao bản bông Tập “ Thơ Đường Hà Nội XI về để xem xét lần cuối

-         Bàn công việc từ nay tới hết năm 2019.

  Yêu cầu các Thành viên Ban chủ nhiệm có mặt đông đủ . Nếu Cơ sở nào Thành viên chính thức vắng thì cử đại diện đi thay .

               Mong các Vị tới đủ và đúng  giờ để hội  nghị đạt kết qủa .

 

.

                                                                    Hà nội ngày 10 tháng 10 năm 20149

                                                                           TM Ban Chủ nhiệm CLB

 

                                                               Chu ky

                                                                                               Đức Thọ  Đã ký

 

Tác giả BBT