THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THÔNG BAO VỀ HỌP BAN CHỦ NHIỆM
28-07-2019
 HUy hieu vien.jpgVĂN BẢN

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                           ---------------

 

     Số 05/19.TB.CLB                         Hà Nội ngày 30 tháng 07 năm 2019

 

                                Kính gửi :  Ban Chủ nhiệm các CLB  cơ sở

 

      Căn cứ vào kế hoạch năm 2019, Ban Thường trực tổ chức buổi họp Ban Chủ nhiệm CLB  thơ Đường Hà Nội

      Nội dung như sau :

       

      -  Nộp tập thơ giao lưu trình  diễn Các Ban Chủ nhiệm cơ sở đã mang về chấm .     

      -   Hoàn thành Hội phí năm 2019.

      -   Bàn về tổ chức Buổi giao lưu trình diễn thơ tại Gia Lâm vào Ngày 24/8/2019

     Thời gian  họp vào  8 giờ sáng ngày 06 tháng 08 năm 2019

                                ( thứ Ba - Ngày 06 tháng 7 Kỷ Hợi)

 

     Địa điểm:  Phòng họp nhỏ  gác 2 bên khu Văn Phòng Trung tâm .

                    Số 07 Phùng Hưng , Q. Hà Đông , Hà Nội

 

           Vậy rất mong các Ông, bà nghiên cứu chuẩn bị nội dung về dự ( Trường họp Chủ nhiệm vắng thì ủy viên đi thay , không nên vắng thiếu môt Thành viên nào, ảnh hưởng tới kế hoạch chung).

 

 

T/M BAN CHỦ NHIỆM CLB                                          Nguyễn Đức Thọ  đã ký

 

 


Tác giả BBT