THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ CÂU LẠC BỘ
13-06-2020
   HUy hieu vien.jpgXin Thông báo nguyên van bản

TRUNG TÂM VH  TP HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                         ==================

   Số 05 /2020 TB- CLB                     Hà Nội ngày 12  tháng 06 năm 2020

 

 

                                             THÔNG BÁO

                

              HÔI NGHỊ SƠ KẾT 6 THẤNG , GIAO LƯU THƠ VÀ THỐNG NHẤT

                         CHUONG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HẾT NĂM 2020

 

          Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm VH Thành phố, và thực hiện chương trình hoạt động của CLB thơ Đường Hà Nội

          Câu lạc bộ tổ chức Hội  nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm , giao lưu thơ và thống nhất chương trình  hoạt động hết năm 2020

-         Thời gian : Vào 1 buổi sáng Từ 8 giờ Ngày 25 tháng 6 năm 2020

-                                                          ( Ngày 5 Canh Tý, Thứ 5 )                                                                                                           

 

   .     Thành phần  : Tát cá hội viên của các CLB cơ sở   

-         Địa điểm :      Hội trường gác 2 Trung tâm Văn hóa TP .

                       Số 7 Phùng Hưng, Quân Hà Đông , Thành  phố , Hà Nội .

 

     Với nội dung :  Sơ kết hoạt động 6 tháng , Giao lưu thơ ( mỗi CLB sơ sở chuẩn bị  5 ( năm) bài) , Nhận tập thơ chuẩn bị cho  Giao lưu trinh diễn tháng 8/2020 về chấm luân phiên. Hoàn thành Hội phí năm 2020.

     Vậy Thông báo tới các CLB cơ sở  để triển khai đến mọi Hội viên về dự đùng giờ và đông đủ.

 

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-          Các CLB thơ

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                 Đã ký                                                              Nguyễn Đức Thọ

 

Tác giả BBT