THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
thông bao về việc tham gia sáng tác......
HUy hieu vien.jpgXin được Thông báo Nguyên Văn Tài liều cảu TT VH TP Hà Nội về việc tham gia sáng tác về đề tác Công An nhân dân qua thể laoị Truyện ngắn và ký
HUy hieu vien.jpgNguyên văn văn bản
  IMG_1888.2.jpgNgày thơ Nguyên tiêu năm nay ( 15/1/xuân Tân Sửu) 
Toàn bộ văn bản

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI

Toàn bộ văn bản . Gửi tới các CLB và toàn thể Hội viên

TRUNG TÂM VH HÀ ...