THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

IMG_5627.F.jpgVừa qua Ban thường trực CLB thơ Đường TP Hà Nội đã họp , trên cơ sở bảng chấm diểm của Ban Giám khảo  cùng thực tiễn diễn biến ngày hội thơ đã có sự đánh giá kết quả. Xin giơi thiệu toàn văn Thông báo của BCN
QTG .tho.1.jpg Xin gửi tới các Chiếu thơ Nội dung triệu tập buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch
Bích chuong .F.jpg    Xin giới thiệu toàn văn Kế hoach tổ chức giao lưu, trình diễn thơ kết hợp Du lịch ...
image001.F.jpg Xin giới thiệu Thông báo số 2 /2013 của BCN CLB