THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


HUy hieu vien.jpgXin gửi tới tất cả Thành viên Ban chủ nhiệm

HUy hieu vien.jpgTheo như kế hoạch của Hội Nhà văn . Ngày thơ Nguyên tiêu lần thứ ...
HUy hieu vien.jpgXin giới thiệu nguyên văn Thông báo
HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở