THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
   Sen hong .1.jpgXin được Thông báo 
HUy hieu vien.jpg Xin gửi tới các Thành viên BCN và tất cả Hội viên
   HUy hieu vien.jpgXin Thông báo nguyên van bản

  Dich vit.1.jpgXin được giới thiệu

 tho.F.jpg  Xin Thông báo Nguyên Văn bản

HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở

Chuc Tet.2.jpg Năm 2020 - Canh Tý