THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
KẾT QUA HỌP BAN CHU NHIỆM
30-09-2023
 HUy hieu vien.jpgToàn bộ Văn bản 

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 07 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 30  tháng 09 năm 2023

 

                                              THÔNG BÁO

                    KẾT QỦA HỘI NGHI BAN CHỦ NHIỆM

 

           Ngày 29  tháng 9 tại Hội trường Trung tâm (Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông) Ban Chủ nhiệm đã họp theo lịch trình . Về dự họp gần như đông đủ thành phần (14/16). Hội nghị đã làm việc với chương trình đã Thông báo, sau những trao dổi Hội nghị đi đến thống nhất như sau :

-         Các CLB nộp lại bản chấm thơ giao lưu, gàn đủ.

-         Bản bông tập thơ 15 cũng dã trao lại các cơ sở. Yêu cầu về thông qua hội viên  nếu có sửa chữa yêu cầu  hội viện liên lạc với thường trực. Phần này Hội nghị lưu ý tới  việc phát triển hội viên mới nhằm vào  đội ngũ giáo viên, và cán bộ CNV về nghỉ chế độ. để CLB cơ sơ luôn ổn đình.                               

-         Phần giao lưu trình diễn năm 2023. thống nhất chỉ phân 2 loại A - B kể cả nội dung, nghệ thuật và chấm giao lưu trình diễn. Ban giám khảo mời Bà Đặng Thị Điểm (Hương Chiểu), và bà Quách Thị Cúc (Thanh Xuân) cùng với mời 1 Cán bộ Trung tâm. Trong đó Thường trực CLB có 1 đại biểu Tổng hợp.

-         Thời gian khoảng từ ngày 5 tới 15 tháng 12. Địa điếm sau khi không thể tổ chức tại Hội trường Trung tâm và một số cơ sở khác, Hội nghị Thống nhất về Hội trường Trung tâm văn hoá Thạch Thất (ngay bến đỗ xe buýt Kim Mã – Sơn Tây và  Yên Nghĩa - Sơn Tây)

-         Do thời gian 1 buổi với nhiều công việc nên khi giao lưu, trình diễn hết sức khoa học. coi trọng hình thức và phương pháp trình diên với yêu câu “sân khấu hoá” giao lưu thơ Đường. Số lượng Hội viên tham gia, Thời gian trình  diễn .Ý thức trật tự trong hội trường.. vv.. đều được tính vào  kết quả tham gia giao lưu trình diễn. Tập thơ Đường Hà Nội 15 sẽ phát hành trong ngàyhôm đó..

-    Để có số liệu Tổng kết năm yêu cầu các Cơ sở Thông báo kết quả hoạt động

     cơ sở minh chậm nhất vào  25/11/2023. Nội dung ngắn gọn gửi qua Email

     thoduonghanoi@gmail.com.

-         Còn một số chi tiết yêu cầu các cơ sở hoàn thành vào ngày giao lưu trình diễn   để kết thúc năm 2023.

                    Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hoạt động của CLB năm 2023, rất mong các BCN cơ sở nghiên cứu triển khai đảm bảo đúng lịch trình  để mọi hoạt động của CLB đạt kết quả như mong muốn.

 

  Nơi giử:-                                                                                TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

-          Lãnh đạo TT VH TP (Báo cáo)                                      CN 

                                                                                               Nguyễn Đức                                                                                                               Thọ Đã ký

          Các CLB cơ sơ

-          Lưu VP                                                                               

Tác giả