THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO HỌP bAN CHỦ NHIỆM MỞ RỘNG
09-12-2021
 HUy hieu vien.jpgGửi tới các CLB cơ sở và toàn thể Hội viên

 

 

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

Số 06 /2021 TB- CLB                                Hà Nội ngày 10  tháng 12 năm 2021

 

                                                                                 THÔNG BÁO

                          NỘI DUNG HỌP BAN CHỦ NHIỆM MỞ RỘNG

 

      Do dịch bênh Co vid 19 nên việc tổ chức giao lưu trình diễn thơ năm nay tạm hoãn.  Ban Chủ nhiệm  chỉ tổ chức  buổi họp mở rộng, với một số  nội dung  như sau :

 

    * Nội dung : Giao lưu thơ , Tổng kết hoạt động trong năm, Hoàn thành nghĩa vụ Hội phí năm 2021, Ra mắt Tập thơ Đường Hà Nội XIII

     * Thành phần : Các Thành viên Ban chủ nhiệm,Và mỗi CLB cơ sở  có từ 3 tới 5 Hội viện (có khả năng trình diễn thơ)  với điều kiện đã tiêm đủ 2 ( Hai)  mũi Vác xim phòng chống Co vid. Khi đi mang theo Giấy Xác nhân đã tiêm chủng. Không có biểu hiện ho, sốt.v.vv...mới vaò dự.

    *Địa điểm : Khu sinh thái Quang Huy (Đồi thông) tại xã Cần Kiệm, Thạch Thất, TP Hà Nội.(Nơi đây cách Chuà Tây phương 50 m,cách Chùa Cực Lạc,10 m, Cách Khu lưu niệm tưởng nhớ những Ngày Bác Hồ sống ở Cần Kiệm thời kháng chiến chống Pháp 300 m.(một địa điểm có thể kết hợp thăm quan du lịch vào buổi chiều .)

       *Thời gian: từ 9 giờ  Ngày 24/12/2021- thứ 6(ngày 21tháng Một,Tân Sửu)

   Vậy yêu cầu Các ông bà Ban chủ nhiệm CLB cơ sở triển khai và chuẩn bị tiền hội phí (sẽ sử dụng bổ xung vào sinh hoạt buổi trưa), tiền tập thơ (mỗi hội viên 1 cuốn 60 ngàn. lấy cuốn thứ 2 là 50 ngàn, lấy 2 cuốn một lúc 100 ngàn).

    Rất mong các CLB cơ sở lên kế hoạch thực hiện thật tốt để hội nghị đạt kết quả .  

 

Nơi gửi:- Lãnh đạo Trung tâm ( Báo cáo)

- Các CLB cơ sở để cùng thực hiện

 - Lưu VP

      

          T/m  BAN CHỦ NHIỆM

 

           Nguyễn Đức Thọ đã ký

 

 

 

          

 

         

 

Tác giả BBT