THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo Tổ chức buổi giao lưu trình diễn
05-12-2020
Toàn bộ văn bản . Gửi tới các CLB và toàn thể Hội viên

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 05/ TB - CLB                                                    Hà Nội ngày 10  tháng 12 năm 2021

 

                                                 THÔNG BÁO

                 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRÌNH DIỄN THƠ KẾT HỢP DU LICH

 

           Được lãnh đạo Trung tâm VH TP Hà Nội nhất trí với kế hoạch, CLB   tổ chức  buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp du lịch Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐNDVN và ngày quốc phòng toàn dân .  do CLB thơ Đường Chương Mỹ đăng cai.

   Thời gian :

- Thời gian vào  1 buổi sáng ngày 27/12/ 2020 ( Ngày 14/11 Al Chủ nhật).

Số lượng là toàn thể Hội viên . và khách mời của CLB Thơ Đường Hà Nội. Phương tiện đi tự túc. ( Để thực hiện Phòng tránh dịch CoVid, Hội viên, kể cả những thành viên có cảm tình với thơ Đường Hà Nội nếu tham gia ngày giao lưu trình diễn thơ nên kiểm tra sức khỏe  trước khi đi  Và nhớ mang theo khẩu trang )

  Địa điểm :

-         Địa điểm trình diễn  tại Hội trường  khu Du lịch sinh thái Trâu Vàng , Thị trấn

Chương Mỹ (Cạnh Cơ sở Đài Truyền thanh - Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ) .

  Chương trình & Kế hoach tổ chức :

-         Thời gian  tử 7 h 00 ổn định tổ chức , 7 giờ 30 khai mạc và kết thúc vào 12  giờ buổi sáng Ngày 27/12/2020

-          Ban giám khảo làm việc, tổng hợp điểm trình diễn  cùng với  điểm  đã chấm  thơ về nội dung và nghệ thuật để Trao thưởng theo  từng kết quả

-         Kết hợp Tổng kêt hoạt động năm 2020 và ra mắt tập thơ Đường Hà Nội XII

-         Buổi chiều thăm quan Tử Trầm sơn và chùa Trầm, chủa Trăm gian .

-         Kinh phí : Tự vân động , do đóng góp của CLB cơ sở và Hội viên. Cộng với sự  hỗ trợ của Ban Giám đốc Trung tâm và vận động  tài trợ của CLB thơ Đường Chương Mỹ .

       Mong các CLB cơ sở tổ chức triển khai nội dung và đôn đốc đơn vị tới đúng giờ đảm bảo thành công buổi Trình diễn.

Nơi gửi:

-Lãnh đạo TTVH à Nội, Báo cáo

-Lãnh đạo TTVH Chương Mỹ dể biết.  

-Các CLB cơ sở

-Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB 

             Nguyễn Đức Thọ  

 

 

 

 


Tác giả BBT