THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Kết quả họp Ban Chủ nhiệm
16-11-2020
   Sen hong .1.jpgXin được Thông báo 

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ ĐƯỜNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

Số 10 /2020 TB- CLB                                Hà Nội ngày 13  tháng 11 năm 2020

 

                                                                           THÔNG BÁO

                                KẾT QUẢ HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

     Hội nghị họp Ban chủ  nhiệm vào sáng Ngày 13 tháng 11 năm 2020 đã thống nhất một số  nội dung  như sau :

·     Tập hợp bản chấm tập thơ tham gia trình diễn giao lưu đã được 12/16 CLB . Còn lại yêu câu các CLB thiếu gửi bảng điểm về Thường trực

·     Hoàn thành Hội phí năm 2020 , nhưng vẫn còn 1,2 CLB chưa kịp giao nộp , yêu cầu cần được hoàn thành vào thời gian tới .

·     Thông qua ba bài thơ Trình diễn giao lưu để Thường trực tổ chức in thành Tranh thơ , dùng vào Ngày giao lưu trình diễn tiếp  đó đem trưng bày tại Nguyên tiêu năm 2021. Sau khi bế mạc Nguyên tiêu Tranh thơ sẽ được giao lại Hội viên có bài làm kỷ niệm ( Phí in tranh thơ do CLB chi )

·     Thông qua bản bông tập thơ Đường Hà Nội XII . .Nộp kinh phí in tập thơ ( 65000đ một tập, ngoài tiêu chuẩn thì 50 000 đ/ tập ) Đã có một số CLB tạm ứng tiền in Tập thơ . CLB Bắc Từ Liêm còn  hỗ trợ thêm Kinh phí việc in thơ .

·     Thống nhất Buổi giao lưu trình diễn thơ Tại Hội trường Khu sinh thái Trâu Vàng , thị trấn Chúc Sơn , Chương Mỹ ( gần Đài Truyền Thanh Chương Mỹ) vào Ngày 27/12/2020 ( Chủ nhật Ngày 14 tháng Một Canh Tý )

          Vậy xin Thông báo tới mọi Thành viên CLB để biết và cùng nhau thực hiện.

 

Nơi gửi:-

      Lãnh đạo Trung tâm ( Báo cáo)

   -Các CLB cơ sở để cùng thực hiện

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

                     Đã ký

                     Nguyễn Đức Thọ

                          

 

        

Tác giả BBT