THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
01-11-2020
HUy hieu vien.jpg Xin gửi tới các Thành viên BCN và tất cả Hội viên

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CLB THƠ ĐƯỜNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------                                       ==================

Số 09 /2020 TB- CLB                                  Hà Nội ngày 05  tháng 10 năm 2020

 

                                                                           THÔNG BÁO

                                 LỊCH HỌP BAN CHỦ NHIỆM

 

        Được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm VH Hà Nôi, Ngày 13 tháng 11/ 2020 ( Thứ sáu- Ngày 20/9/Canh Tý)  Ban Chủ nhiệm , tổ chức buổi họp và thống nhất một số  nội dung  như sau :

·     Nộp lại Thường trực tập thơ “giao lưu trình diễn” đã có chấm điểm của các CLB cơ sở .

·     Bàn bạc cụ thể về việc tổ chức Ngày Giao lưu trình diễn thơ, tại Chương Mỹ

·     Thông qua bản bông tập thơ Đường Hà Nội XII . Trong đó có cả ba bài thơ tham gia Trình diễn .Nộp kinh phí in tập thơ ( 65000đ một tập, ngoài tiêu chuẩn thì 50 000 đ/ tập )

·     Hoàn thành Hội phí của CLB cơ sở năm 2020 ( đối với các cơ sở chưa nộp)

·     Báo cáo Tổng hợp , vắn tắt về nội dung hoạt động của cơ sở mình trong năm 2020 (bằng giấy) , phục vụ cho hội nghị Tổng kết năm 2020 và ra mắt tập thơ  cùng ngày vào Buổi giao lưu thơ trình diễn.

·     Chuẩn bị tinh thần  tham gia Ngày thơ Nguyên Tiêu quốc gia tại Văn Miếu , Quốc Tử Giám.

   Địa điểm : Hội trường TTVH TP gác 2 . Số 7 Phùng Hưng Q. Hà Đông, Hà Nội

   Thời gian : 1 buổi sáng từ 8 giờ Ngày 13/11/2020 (Thứ sáu)

     Đây là buổi họp quan trọng , các Thành phần BCN không nên vắng mặt. Nếu vắng thì cử đại diện CLB đi thay, để việc triển khai được thống nhất .

 

Nơi gửi:- Lãnh đạo Trung tâm ( Báo cáo)

   -Các CLB cơ sở để cùng thực hiện

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

                            Đã Ký

                     Nguyễn Đức Thọ

                          

 

        

Tác giả BBT