THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO CLB -THÁNG 8
20-08-2020
HUy hieu vien.jpg Nguyên Văn

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     CLB THƠ ĐƯỜNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           -----------------                                               ==================

   Số 06 /2020 TB- CLB                      Hà Nội ngày 20  tháng 8 năm 2020

 

                                                                               THÔNG BÁO

                     TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUÝ IV /2020

 

       Do tập trung chống đại dich Covit -19. Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm. Buổi họp Ban chủ nhiệm, Buổi giao lưu , trình diễn thơ chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Chương Mỹ tạm hoãn tới khi khách quan cho phép.

       Từ nay tới cuối năm 2020 CLB tập trung  để chúng ta xây dựng tập thơ Đường Hà Nội XII. Mỗi Hội viên 3 bài ( thông qua Ban chủ nhiệm cơ sở ) có thể mở rộng đối tượng chưa phải là hội viên, nhưng đã có “cảm tình” với thơ Đường góp bài cho tập thơ. sau đó nhận 1 cuốn với sự phân phối nội bộ. Ba bài thơ sau khi đã được sửa chữa lựa chọn xin gửi về Email “ thoduonghanoi@gmail.com” nếu là văn bản thì gửi về “ Đức Thọ , C2, Thạch xá, Thạch Thất, Hà Nội. ĐT 0986891945(rất hạn chế hình thức này)

      Thời gian chậm nhất là hết 30/9/2020. Tháng 10- 11 Thường trực biên sọan, gửi hồi âm bản bông và in ấn để kịp ra mắt vào tháng 12  trong dịp Tổng kết hoạt động năm 2020.

               Rất mong các ông, bà Chủ nhiệm cơ sở triển khai thực hiện .

      

Nơi gửi:-

 - Lành đạo Trung tâm ( BC)

 - Các CLB cơ sở thực hiện

 - Lưu VP

           TM/ BAN CHỦ NHIỆM

              Chu ky.F.jpg

                        Nguyễn Đức Thọ

                          

 

 

 

 


Tác giả BBT