THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Thông báo về Ngày thơ Nguyên Tiêu
01-02-2021
  IMG_1888.2.jpgNgày thơ Nguyên tiêu năm nay ( 15/1/xuân Tân Sửu) 
Ngày thơ Nguyên tiêu năm nay ( 15/1/xuân Tân Sửu) do tình hình đại dịch CoVid nên có thể là không tiến hành. Vậy cho tới đầu tháng 3 /2021 Ban Chủ nhiệm sẽ tiến hành họp để thống nhất nội dung hoạt động của năm 2021 và trao trả tranh thơ cho các Thành viên có bài in . Vậy Thông báo nhanh để các quý vị được biết .
Tác giả Ban Chủ nhiệm