THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

Thông Báo tổ chức buổi giao lưu Trình diên thơ
05-12-2020
Toàn bộ văn bản

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 05/ TB - CLB                                                    Hà Nội ngày 10  tháng 12 năm 2021

 

                                                 THÔNG BÁO

                 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRÌNH DIỄN THƠ KẾT HỢP DU LICH

 

           Được lãnh đạo Trung tâm VH TP Hà Nội nhất trí với kế hoạch, CLB   tổ chức  buổi giao lưu, trình diễn thơ kết hợp du lịch Kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập QĐNDVN và ngày quốc phòng toàn dân .  do CLB thơ Đường Chương Mỹ đăng cai.

   Thời gian :

- Thời gian vào  1 buổi sáng ngày 27/12/ 2020 ( Ngày 14/11 Al Chủ nhật).

Số lượng là toàn thể Hội viên . và khách mời của CLB Thơ Đường Hà Nội. Phương tiện đi tự túc. ( Để thực hiện Phòng tránh dịch CoVid, Hội viên, kể cả những thành viên có cảm tình với thơ Đường Hà Nội nếu tham gia ngày giao lưu trình diễn thơ nên kiểm tra sức khỏe  trước khi đi  Và nhớ mang theo khẩu trang )

  Địa điểm :

-         Địa điểm trình diễn  tại Hội trường  khu Du lịch sinh thái Trâu Vàng , Thị trấn

Chương Mỹ (Cạnh Cơ sở Đài Truyền thanh - Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ) .

  Chương trình & Kế hoach tổ chức :

-         Thời gian  tử 7 h 00 ổn định tổ chức , 7 giờ 30 khai mạc và kết thúc vào 12  giờ buổi sáng Ngày 27/12/2020

-          Ban giám khảo làm việc, tổng hợp điểm trình diễn  cùng với  điểm  đã chấm  thơ về nội dung và nghệ thuật để Trao thưởng theo  từng kết quả

-         Kết hợp Tổng kêt hoạt động năm 2020 và ra mắt tập thơ Đường Hà Nội XII

-         Buổi chiều thăm quan Tử Trầm sơn và chùa Trầm, chủa Trăm gian .

-         Kinh phí : Tự vân động , do đóng góp của CLB cơ sở và Hội viên. Cộng với sự  hỗ trợ của Ban Giám đốc Trung tâm và vận động  tài trợ của CLB thơ Đường Chương Mỹ .

       Mong các CLB cơ sở tổ chức triển khai nội dung và đôn đốc đơn vị tới đúng giờ đảm bảo thành công buổi Trình diễn.

Nơi gửi:

-Lãnh đạo TTVH à Nội, Báo cáo

-Lãnh đạo TTVH Chương Mỹ dể biết.  

-Các CLB cơ sở

-Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB 

   Dã ký

        CN Nguyễn Đức Thọ  

 

 

 

 


Tác giả BBT