THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
thông bao về việc tham gia sáng tác......
07-08-2021
HUy hieu vien.jpgXin được Thông báo Nguyên Văn Tài liều cảu TT VH TP Hà Nội về việc tham gia sáng tác về đề tác Công An nhân dân qua thể laoị Truyện ngắn và ký

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO HÀ NỘI

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÀNH PHỐ

 

Số: 132 /TB-TTVHTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Hà Nội,  ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề

“Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”

 

Kính gửi:     - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã;

                   - Các CLB Văn học trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố.

 

Căn cứ Công văn số 187/KH- BCA-X03  ngày 04/5/2021 của Bộ Công an và Công văn số 5105/CAHN-PX03 ngày 09/7/2021 của Công an Thành phố                  Hà Nội về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”; 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại Công văn số 1966/SVHTT - QLNT ngày 22/7/2021về việc phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”; Trung tâm Văn hóa Thành phố Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác tới Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã, các Câu lạc bộ Văn học thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố (có Kế hoạch và các văn bản liên quan kèm theo).

Thời gian nhận tác phẩm: Trước ngày 20/9/2022 (theo dấu Công văn đến)

Các tác phẩm tham gia hưởng ứng gửi về địa chỉ:

Công an Thành phố Hà Nội - Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - P403, Số 27 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội .

Mọi vấn đề cần trao đổi, giải đáp đề nghị liên hệ:

Đ/c Thiếu tá Bạch Phương Chi - Phòng Công tác đảng và công tác chính trị -

        Công an Thành phố Hà Nội. ĐT: 0988554405 để được hướng dẫn cụ thể.

Để tôn vinh, biểu dương những cống hiến, hy sinh, đóng góp thầm lặng của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, Trung tâm Văn hóa Thành phố trân trọng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Văn học trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố quan tâm chỉ đạo tuyên truyền phát động Cuộc vận động sáng tác tới đông đảo quần chúng sinh sống trên địa bàn cơ sở, hội viên các Câu lạc bộ Văn học tham gia hưởng ứng nhiệt tình để Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ” thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng!

 Nơi nhận:

- Như trên ( để thực hiện)

- BGĐ Sở (để báo cáo)

- Phòng QLNT Sở (để biết)

- Lưu.

        GIÁM ĐỐC

 

Đã ký 

Lý Thị Thúy Hạnh

Tác giả BBT