THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
23-03-2021
HUy hieu vien.jpgNguyên văn văn bản

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 01/21.TB.CLB                                       Hà Nội ngày 24 tháng 03  năm 2021

 

                             

                           Kính gửi :  Các Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Hà Nội

 

             Được sự nhất trí của  Lãnh đạo Trung tâm VH thành phố Hà Nội , Đê triển khai

         kế hoạch hoạt động của năm 2021. Ban Chủ nhiệm CLB tiến hành họp một buổi

                  Sáng 02 tháng 04 năm 2021 - Thứ  Sáu – ngày 21/ 02 năm  Tân Sửu

                Địa điểm Hội trường   TTVH TP ,Số 7 Phùng Hưng quận Hà Đông , Hà Nội  

       

            Với nội dung :

-      Tóm lược công việc năm 2020 – Trả Tranh thơ in của các CLB

-      Báo cảo Quyết toán quỹ năm 2020

-      Báo cáo Quyết toán in thơ Tập XII, và Ngày giao lưu , trình diễn thơ taị Chương Mỹ.

-      Thống nhất kế hoạch hoạt động  của  CLB năm 2021

            Vậy yêu cầu các ông bà  trong Ban Chủ nhiệm CLB bó trí công việc về dự , để Hội nghị đạt kết quả như mong muốn  CLB nào vắng thì cử thành viên khác đi thay .

      

 Nơi gửi                                                                                

-       Phòng Nghệp vụ TT

-                ( Báo cáo)

-       Các CLB cơ sở

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

 

                                  Đã ký

                                       Nguyễn Đức Thọ

 

 

                        

                                                                            

                    

Tác giả BBT