THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

THÔNG BÁO HỌP BAN CHỦ NHIỆM
23-03-2021
HUy hieu vien.jpgNguyên văn văn bản

TRUNG TÂM VĂN HÓA TP HÀ NỘI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÂU LẠC BỘ THƠ LUẬT ĐƯỜNG                          Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

                   -------------                                                               ---------------

         Số 01/21.TB.CLB                                       Hà Nội ngày 24 tháng 03  năm 2021

 

                             

                           Kính gửi :  Các Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Hà Nội

 

             Được sự nhất trí của  Lãnh đạo Trung tâm VH thành phố Hà Nội , Đê triển khai

         kế hoạch hoạt động của năm 2021. Ban Chủ nhiệm CLB tiến hành họp một buổi

                  Sáng 02 tháng 04 năm 2021 - Thứ  Sáu – ngày 21/ 02 năm  Tân Sửu

                Địa điểm Hội trường   TTVH TP ,Số 7 Phùng Hưng quận Hà Đông , Hà Nội  

       

            Với nội dung :

-      Tóm lược công việc năm 2020 – Trả Tranh thơ in của các CLB

-      Báo cảo Quyết toán quỹ năm 2020

-      Báo cáo Quyết toán in thơ Tập XII, và Ngày giao lưu , trình diễn thơ taị Chương Mỹ.

-      Thống nhất kế hoạch hoạt động  của  CLB năm 2021

            Vậy yêu cầu các ông bà  trong Ban Chủ nhiệm CLB bó trí công việc về dự , để Hội nghị đạt kết quả như mong muốn  CLB nào vắng thì cử thành viên khác đi thay .

      

 Nơi gửi                                                                                

-       Phòng Nghệp vụ TT

-                ( Báo cáo)

-       Các CLB cơ sở

                      T/M BAN CHỦ NHIỆM

 

                                  Đã ký

                                       Nguyễn Đức Thọ

 

 

                        

                                                                            

                    

Tác giả BBT