THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HỌP CÂU LẠC BỘ
11-06-2022
Sen hong .1.jpgThông báo này thay giấy mời 

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 07 /2022 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 10  tháng 06 năm 2022

 

 

                                              THÔNG BÁO

                      TRIỆU TẬP HỘI NGHI CÂU LẠC BỘ

                                            

            Theo chương trình hoạt động CLB, năm 2022 và để đanh giá tình hình chung sự hoạt động  6 tháng đầu nămn 2022.Thường trực thống nhất tổ chức Hội nghị  toàn thể Hội viên Câu lạc bộ. Nội dung như sau :

-         Sơ kết hoạt dộng  CLB, 6 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Ổn đình Tổ chức nhiệm kỳ mơi

-         Giao lưu thơ , Mỗi CLB cơ sở chuấn bị 5 tới 7 bài thơ giao lưu.

 

      Thành phần : Toàn thể Hội viên Các CLB cơ sơ .

     Địa điểm và thời gian : Hội trường  Trung tâm Số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.  Một buổi sáng, Từ 8h 30 sáng ngày 13 tháng 7 năm 2022 (Thứ  4 ngày 15 tháng 6   Nhâm Dần )

        Mong các Quý vị bố trí  báó cho Hội viên về họp đông đủ, đúng giờ  để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp.

                      Trân trọng !

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội,(Báo cáo)

-          Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Nguyễn Đức Thọ  đã ký

 

Tác giả BBT