THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Thông báo kết quả họp Ban chủ nhiệm
25-04-2022
HUy hieu vien.jpg Toàn bộ Văn bản

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 05 /2022 TB- CLB                                    Hà Nội ngày 25  tháng 04 năm 2022

                                      THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH

                                            HOẠT ĐỘNG  CLB  NĂM 2022

 

            Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Ban chủ nhiệm đã tổ chức hội nghị, sau một buổi sáng làm viẹc Hội nghị đã thống nhất nội dung như sau :

         Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt hoạt dộng của Các CLB cớ sở trong năm 2021.

           CLB thơ Đường Hà Nội trong năm 2021  đã vượt lên khó khăn do đại dịch  cũng làm được một số việc  : Sáng tác được 54 bài thơ Trình diễn ( dù rằng khách quan nên không tổ chức Giao lưu trình diễn được). In chung tập thơ Đường Hà Nội  số 13 ,với sự có mặt của gần 200 Hội viên , tác phẩm dày xấp xỉ 500 trang do Hội Nhà văn ấn hành nhân kỷ niệm 67 năm giải phóng Thủ dô. Tổ chức được 1 buổi họp Ban chủ nhiệm mở rộng, hoàn thành 80% hội phí, công bố việc thu chi ....

       Năm 2022 Hội nghị thống nhất :

-          Về Tổ chức Các CLB cơ sở thường xuyên củng cố BCN, và kết nạp thêm Hội viên mới , CLB Thành phố Bảo lưu Ban chủ nhiệm thêm ½ nhiệm kỳ nữa .

-         Mỗi CLB cơ sở có 3 bài thơ Giao lưu trình diễn.Thời gian chậm nhất tơi ngày 30/6/2022 ,gửi về Thường trực (thoduonghanọi@gmail.com) Thường trực chịu trách nhiệm in tranh thơ dể trưng bày trong buổi giao lưu trình diễn, và Ngày thơ Nguyên tiêu 2023 . Dự kién tổ chức tại Hội trường TTVH huyện Phúc Thọ ( nơi đây có đền Hai Bà Trưng , Thành cổ Sơn Tây, Dền Và ...kết hợp du lịch).

-          Mỗi Hội viên  sáng tác 3 bài in vàoThơ Đường Hà Nội tập XIV (chậm nhất hết ngày 30/7/2022).Nội dung không trùng với thơ giao lưu , trình diễn .

-         Tham gia tích cực vào Trang Web: thoduonghànội  và Nghĩa vụ hội phí hoàn thành trong năm theo khả năng thực tế cơ sở .

-         Vào đầu tháng 7 /2022 tổ chức sơ kết 6 tháng và giao lưu thơ thành phần toàn thể Hội viên CLB.

-         Tháng 9/2022 họp Ban chủ nhiệm Thành phố triển khai buổi giao lưu , trình diễn  thơ.

-         Tháng 12/2022 tổ chức buổi giao lưu trình diễn thơ , Tổng kết năm và ra mắt tập thơ Hà Nội 14.

          Hội nghị đã nhất trí cao và quyết tâm thực hiện tốt nội dung hoạt động của năm 2022.  Tới 11h 30 cùng ngày  hội nghị bế mạc.

     Trên đây là những nội dung hoạt động của CLB, mong Ban chủ nhiệm

     các cơ sở nghiên cứu để thực hiện, kết thúc năm 2022 hoàn thành tốt đẹp .

 

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                             

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB                                                                                                                                                                                                       Nguyễn  Nguyễn  Đức Thọ - Đã Ký

 

Tác giả BBT