THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP BAN CHỦ NHIỆM
22-09-2022
BCN NHO.jpgXin Thông báo nguyên bản

TRUNG TÂM VH HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                       ==================

   Số 09 /2022 TB- CLB                                         Hà Nội ngày 22  tháng 09 năm 2022

                                           THÔNG BÁO  KẾT QUẢ

                                HỌP BAN CHỦ NHIỆM CLB QUÝ IV NĂM 2022

 

        Ngày 21 tháng 9 năm 2022 Tại hội trường Trung tâm VH TP,Ban chủ nhiệm đã tổ chức hội nghị, sau một buổi sáng làm việc Hội nghị đã thống nhất nội dung như sau :

      Hội nghị đã nghe Báo cáo chương trình hoạt động của  CLB quý IV năm 2022.

  Sau khi thảo luận của các Thành viên, Hội nghị đã thống nhất:

     - Tiếp  nhận CLB thơ Đường Q. Thanh Xuân vào sinh hoạt với CLB Thành phố

    -Tổ chức buổi giao lưu trình diễn thơ kỷ niệm Ngày Thành lập QĐND VN lần thứ 78 và  68  năm Giải phóng Thủ đô vào Ngày 18 tháng 12 năm 2022 . Tại Hội trường Trung tâm VH, TT, &TT huyện Phúc Thọ (Ngay bên Quốc lộ 32 – cách Thị xã Sơn Tây 7 km)

      - Mỗi CLB cơ sở với 3 bài thơ Giao lưu trình diễn. đã xem tranh thơ lần cuối trước khi in ,Tranh thơ sẽ trưng bày taị khu Trình diễn. Yêu cầu các CLB cơ sở huy động Hội viên tham gia (kể cá những thành viên yêu thích Thơ Đường, nhưng chưa phải Hội viên).Sinh hoạt trưa mỗi thành viên góp 100 ngàn đồng. Tới khi đó có Thông báo triệu tập .

    - Các CLB cơ sở và một số cá nhân đã có ủng hộ tài chính cho buổi Trình diễn thơ. Còn ba CLB cơ sở chưa nộp bản chấm tập thơ giao lưu yêu cầu tiếp tục

   - Mỗi Hội viên  sáng tác 3 bài thơ, in vào Thơ Đường Hà Nội tập XIV (chậm nhất hết ngày 30/9/2022).Nội dung không trùng với thơ giao lưu, trình diễn . hiên đã có 6 CLB đã gửi bài. Buổi giao lưu trình diễn thơ  sẽ ra mắt tập thơ  trên với  chi phí  60 000đ/ cuốn.  Cuốn thứ 2 với 50 000 đ/ cuốn.

-         Một số cơ sở đã hoàn thành Hội phí năm 2022, Yêu cầu cơ sở còn lại hoàn thành xong vào thời gian thích hợp..

-         Tham gia tích cực vào Trang Web: thoduonghanoi.com . Sáng tác , bài viết , hoặc thơ xướng họa ...Gửi về Email : thoduonghanoi@gmail.com

          Hội nghị đã nhất trí cao và quyết tâm thực hiện tốt nội dung hoạt động của năm 2022.  Tới 11h 00 cùng ngày  hội nghị bế mạc.

     Trên đây là những nội dung cần tiến hành thực hiện của CLB, mong Ban chủ nhiệm các cơ sở nghiên cứu để thực hiện, hoàn thành thắng lợi. .

 

Nơi gửi:

-         Lãnh đạo TTVH Hà Nội(báo cáo )

-         Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                             

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB

        Đã Ký    Nguyễn Đức Thọ                                                                                                                                                                                                  

 

Tác giả BBT