THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
THÔNG BÁO HOP BCN
24-09-2023
Hoa  ban .1.jpg XIN ĐƯA NGUYÊN BẢN 

TRUNG TÂM VH TP HÀ NỘI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CLB THƠ ĐƯỜNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------------------------------                                            ==================

   Số 06 /2023 TB- CLB                                          

                                                                         Hà Nội ngày 25  tháng 09 năm 2023

 

                                              THÔNG BÁO

                                HOP BAN CHỦ NHIỆM

 

      Thực hiện kế hoạch hoạt động  của CLB và được sự nhất trí của lãnh đạo Trung tâm VHTP ,Thường trực CLB  quyết định họp với nội dung sau :

-      CLB cơ sở nộp bản chấm thơ giao lưu trình diễn

-      Hoàn thành hội phí năm 2023

-      Nhận bản bông tập thơ Hà Nội thứ 15 về  thông qua  hội viên đối chiêu

-      Bàn kỹ kế hoạch  ngày giao lưu trình diễn thơ, Tổng kết , và phát hành tập thơ Hà Nội thứ 15.

-      Thời gian  1 buổi sáng  từ 8 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023 ( thứ Sáu – 15 /8/Quý Mão ) , Địa điểm gác 2 ( bên khu hành chính ) số 7 Phùng Hưng , Hà Đông , Hà Nội.

             Rất mong các Thành viên BCN  CLB TP  đi đủ và đùng giờ - nếu trưởng vắng cử phó đi thay . Để hội  nghị  đạt đươc kết quả tốt đẹp ..

                     Trân trọng !

                               

  

Nơi gửi:

-          Lãnh đạo TTVH Hà Nội,

-          Các CLB cơ sở

-         Lưu VP                                                    

 

 

TM./ BAN CHỦ NHIỆM CLB   

                                                                                                                                                                                            Nguyễn Đức Thọ đã ký  

 

Tác giả