THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
Trời cho - Trò chơi - Thơ vui nói lái do Thanh Minh biên tập
14-07-2013
Trang nói lai.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui

 

TRÒ CHƠI  - TRỜI CHO   (Thơ nói lái)

Trò chơi vui thú của trời cho
Trù (1) đỏ môi ai diễn đủ trò
Bạn nhắn có lên cùng bắn nhạn
O (2) bồng không nổi để ông bò
Nhắn ai lên Mán mời ăn nhái
Cò lửa vào Vinh đến Cửa Lò
Tú Cuyệt làm thơ hay tuyệt cú
Trò chơi vui thú của trời cho.

                    Phan Thị Thanh Minh- Hà Nội
(1) Trù = Trầu - Tiếng Nghệ Tĩnh
(2) O = Cô - Tiếng Nghệ Tĩnh

 

 

 

ẨU ĐẢ.    (Thơ nói lái)

Trông trời xem bóng giữa trời trông
Không đá mà chen lấn khá đông
Cổ (1)đấm đau nên tui cấm đỗ
Công an nhìn thấy đã can ông

Công an nhìn thấy đã can ông
Lồng lộn,lu loa lại lộn lồng
Láo thật ! Đánh nhau toan lật tháo
Ông bò không được cậy O (2)bồng.

1)Cổ=Cô ấy - Tiếng Nam Bộ
(2) O=Cô - Tiếng Nghệ Tĩnh


        HỘI ĐÔNG !   (Thơ nói lái)

Vòng Lạng đông vui rước lọng vàng
Mang sơ xống áo ước mơ sang
Khó đi,đường tắc đông khi đó
Chàng lạy tìm thầy đến chạy làng

Làng trên tấp nập rước lên tràng
Chầy tháng,qua năm mới thấy chàng
Chở pháo mà cho ăn cháo phở
Hàng hai ứa lệ nhỏ hai hàng !Bài xướng;

         ĐÀNH TRÔNG   (Thơ nói lái)

Đồng Tranh nhớ bạn dạ đành trông
Sông Bắc mấy mùa trổ sắc bông
Gói mỗi thời gian đường gối mỏi
Mong chờ năm tháng giấc mơ chồng
Lá đòng xanh biếc thương lòng đá
Bông điển hoe vàng ngóng biển Đông
Hối đã bao phen tình há đổi
Đồng Tranh nhớ bạn dạ đành trông.

                                           HƯƠNG THU

                   
       ĐỨNG TRÔNG   (Thơ nói lái)


             
Họa bài ĐÀNH TRÔNG của Hương Thu

Trông bàng nẩy lộc nở tràng bông
Đông trứng không lo chỉ đứng trông
Ai nhắn lên rừng ăn nhái bén
Trông chàng ra mắt gặp trang chồng
Tháo giầy chỉnh đốn tôn thầy giáo
Ông đá xâm lăng khỏi Á Đông
Bạn nhắn về quê thi bắn nhạn
Trông bàng nẩy lộc nở tràng bông.

               
PHAN THỊ THANH MINH _ HÀ NỘI


 

Tác giả BBT giới thiệu