THÔNG BÁO

CHUC MUNG NAM MOI.jpg Chào mừng Năm mới 2024- Giáp Thìn 
Năm  2023  đã khép lại với bao thay đổi. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. và bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta đã chứng kiến với bao đổi thay đên chóng mặt. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ
CÁI GÌ ĐÂY ?
29-03-2014
Chieus chèo.jpg

CÁI GÌ ĐÂY ?

 

Dưới nhỏ trên to ý cũng vừa

Khi ông nắng nống, gặp bà ưa

Bung ra đứng thẳng da nào thiếu

Khép lại nằm co thịt có thừa

Màu sắc đơn sơ che mặt kín

Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa

Kiểu cô cán ngắn sao mà mến

Cở cậu nhỏ dài –ý thích chưa?

 

                      Phạm Huy Thông

 

 Bài giải

 

Xòe ra, cụp lại vẫn là vừa

Nắng nóng trưa hè ai cũng ưa

Khi mở bốn bề da chẳng thiếu

Khép vào tám hướng thịt càng thừa

Thân da đậy lại trông càng kín

Xương xẩu phô ra vẫn thấy thưa

Dài cán cô nàng càng thấy thích

Ô* to cậu cả- Khoái lòng chưa?

* Ô: Là cái ô

 

LÀ CÁI GÌ ĐÂY ?

 

Dù cạn hay sâu miễn có vừa

Lỗ tròn mạch nhỉ có xa xưa

Người thì khoan xuống  xài cho đã

Kẻ phải đào qua đất thịt thừa

Cúi mặt nhìn em trong có nước

Cắm đầu vào bạn ướt như mưa

Thiếu cơm, lạc mắm còn thay thế

Không có cái nầy –khao khát chưa ?

 

Bài giải  

                ------

Sâu cạn tùy anh miễn nó vừa

Tài tròn, kém méo vẫn say xưa

Người đào hì hục đất không thiếu                        

Kẻ múc say sưa nước có thừa

Khô cạn nhiều khi người giắc nắng

Tràn đầy ấy lúc kẻ gieo mưa

Thỏa lòng nóng lửa bao người khát

Trong mát giếng em đã sướng chưa?

 

 

THỬ ĐẶT TÊN EM !

 

Thân em thon,nhỏ vóc thanh thanh

Tròn, nhọn, mình dài,trẻ sắc xanh

Có bạn lưỡi cay hương thắm đượm

Vắng em miệng lạc vị còn tanh

Nhỏ non xanh vỏ, chờ hơn thiệt

Lớn chín đỏ da, đợi chẳng thành

Muối mặn,tương hồng, tên vẫn giữ

Giàu nghèo đều có ở bên anh.

 

 

 Bài giải

 

Cuống to đầu nhỏ dáng em thanh

Lúc nhỏ càng nhìn vẫn thấy xanh

Cá mú xơi nhiều thêm lượm giọng

Ớt cay chén lắm hết mùi tanh

Kẻ chờ quả chín còn mong đợi

Người đón khi già vẫn nhiệt thành

Tương ớt tươi hồng em vẫn giữ

Lòng thành em ở mãi cùng anh./.

 

                             Phạm Huy Thông

 

  HỎI BẠN CÁI GÌ ĐÂY ?

 

Tròn tròn vừa nắm kéo ra dài

Lớn nhỏ thấp cao, muốn chẳng sai

Đối tác Hợp đồng theo ý bạn

Giao kèo ký kết đúng lời ai

Xưa bày chẳng lẽ theo căn số

Nay ráp y chang thật đúng bài

Tự cổ chí kim đều xử dụng

Nếu mà lộn số-hết khoe tài.

 

                  

 

Bài giải

 

Đóng vào bị ngắn, mở thì dài

Đồng, sắt, nhôm, gang thật khó sai

Thật giả nhiều loài không kém bạn  

Chắc bền lắm loại chẳng thua ai

Người khôn tỉnh táo không sai số

Kẻ dại mù mờ khéo khác bài

KÍn cổng cao tường nhờ khóa vững

Chìa mà lộn khóa hết so tài./.

 

                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền  

 

Tác giả BTT