THÔNG BÁO

Chào năm mới 2023 – Quý Mão

Năm  2022  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và Hội nhập. Không lúc nào hết,  mọi sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người  Việt Nam Vì vậy mỗi Hội viên chúng ta cần phải phấn đấu để trở thành những chiến sĩ văn hóa thực thụ

VUI MỘT TÝ
08-05-2018
Vuot Parie.jpg  Vượt Pa ri e

VƯỢT  PARIE

 

Béo bụng to gan mới vượt rào

Thú y mặt méo ruột gan nao

Chức quyền nhũng nhiễu điều không thể

Công lý thực thi có cụ Bao.

                  Vũ Văn Thuật

         Bắc Ninh. DĐ: 01674 103770

 

 TRẠM KIỂM “AN TOÀN”

 

Nhu cầu thực phẩm giúp nhân sinh

Hàng bẩn tràn lan, quá bất bình

Heo bự biết “xì”, qua trạm kiểm

Xe cơi chịu “dúi”, gặp điềm lành

Gian thương lợi nhuận ngơ nhân tính

Bệnh hoạn nguy cơ mặc thế tình

Vào cuộc chức năng chưa đủ mạnh

Cam lòng đậu hủ, muối tiêu chanh!

                           Bình Dân

          Đồng Tháp. DĐ: 0919 870266

 

KỂ NHAU NGHE

 

Gặp trạm giữa đường nổi ốc da

Phen này “chắc mẻm” khó chui qua

Nào ngờ mớ thịt còn trơ đó

Đâu biết bầy heo đã vọt xà

Thiên hạ xầm xì điều lớn nhỏ

Cả làng dị nghị chuyện gần xa

Phải chăng sơ xuất trong thanh, kiểm

Hay cố làm ngơ, hưởng ngọc ngà! 

                                   Thiện Tâm

          Đồng Tháp. DĐ: 0916 939309

 

 CÂU ĐỐI TRẠNG QUỲNH

 

Tương truyền lúc Trạng Quỳnh khoảng 7-8 tuổi, trong làng có ông Tú Cát, tánh tự cao tự đại! Gặp Quỳnh đang đứng xem heo ăn, Tú ta liền ra câu đối:

   - Lợn cấn ăn cám tốn.

Quỳnh nhanh nhẩu đối lại:

 - Chó khôn chớ cắn càn.

 Nên nhớ: Cấn, tốn; khôn, càn là các quẻ trong kinh dịch.

    Tú Cát hơi bựa, bèn ra câu đối tiếp:

 - Trời sanh ông Tú Cát.

 Quỳnh ứng khẩu:

         - Đất nứt con bọ hung.

Tú Cát thẹn đỏ mặt, lỏn lẻn rút lui!

 

           Theo giai thoại Trạng Quỳnh


 

 

 

 

Tác giả BBT