THÔNG BÁO

Xuian moi.jpgChào năm mới 2018

 

     Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.

Nhất là những nét biểu trưng cho người Hà Nội – Thủ đô của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

VUI MỘT TÝ
08-05-2018
Vuot Parie.jpg  Vượt Pa ri e

VƯỢT  PARIE

 

Béo bụng to gan mới vượt rào

Thú y mặt méo ruột gan nao

Chức quyền nhũng nhiễu điều không thể

Công lý thực thi có cụ Bao.

                  Vũ Văn Thuật

         Bắc Ninh. DĐ: 01674 103770

 

 TRẠM KIỂM “AN TOÀN”

 

Nhu cầu thực phẩm giúp nhân sinh

Hàng bẩn tràn lan, quá bất bình

Heo bự biết “xì”, qua trạm kiểm

Xe cơi chịu “dúi”, gặp điềm lành

Gian thương lợi nhuận ngơ nhân tính

Bệnh hoạn nguy cơ mặc thế tình

Vào cuộc chức năng chưa đủ mạnh

Cam lòng đậu hủ, muối tiêu chanh!

                           Bình Dân

          Đồng Tháp. DĐ: 0919 870266

 

KỂ NHAU NGHE

 

Gặp trạm giữa đường nổi ốc da

Phen này “chắc mẻm” khó chui qua

Nào ngờ mớ thịt còn trơ đó

Đâu biết bầy heo đã vọt xà

Thiên hạ xầm xì điều lớn nhỏ

Cả làng dị nghị chuyện gần xa

Phải chăng sơ xuất trong thanh, kiểm

Hay cố làm ngơ, hưởng ngọc ngà! 

                                   Thiện Tâm

          Đồng Tháp. DĐ: 0916 939309

 

 CÂU ĐỐI TRẠNG QUỲNH

 

Tương truyền lúc Trạng Quỳnh khoảng 7-8 tuổi, trong làng có ông Tú Cát, tánh tự cao tự đại! Gặp Quỳnh đang đứng xem heo ăn, Tú ta liền ra câu đối:

   - Lợn cấn ăn cám tốn.

Quỳnh nhanh nhẩu đối lại:

 - Chó khôn chớ cắn càn.

 Nên nhớ: Cấn, tốn; khôn, càn là các quẻ trong kinh dịch.

    Tú Cát hơi bựa, bèn ra câu đối tiếp:

 - Trời sanh ông Tú Cát.

 Quỳnh ứng khẩu:

         - Đất nứt con bọ hung.

Tú Cát thẹn đỏ mặt, lỏn lẻn rút lui!

 

           Theo giai thoại Trạng Quỳnh


 

 

 

 

Tác giả BBT