THÔNG BÁO

 Canh_dao_chuc635918145714052467.jpg     Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.  Dưới sự bảo trợ rất tích cực của Ban giám đốc và Phòng quản lý hoạt động CLB của  Trung tâm văn hóa Thành phố, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hà Nội năm qua có nhiều hoạt động tốt, đã được Trung tâm Văn hóa Thành phố đánh giá cao và nhân dịp tổng kết  cuối năm Trung tâm đã khen thưởng. 
Thơ cảm tác hay
26-09-2017
9995.jpgTrân trọng giới thiệu 2 bài thơ rất hay cảm tác về 1 bức ảnh của thi sỹ Đường Thi:

THƠ HÀI HƯỚC

-------------------

Bài xướng của thi sỹ Phạm Mạn:

CẢM XÚC BỨC ẢNH

(Thân tặng Q.H)


Xem lại , xem đi, biết mấy lần:

Chị Hờ ôm ấp rất yêu thân !

Cây già bất động xem ra khoái!

Gã trẻ ngây ngô ngó thất thần!

Giá thử đêm dày, chăn gối ấm,

ắt là trời sập, gió mưa vần!

Cám ơn bức ảnh trào thi tứ;

Rung động người xem khắp cõi trần!

TRUNG THU 2017


Bài họa của Văn Cường:


ÔM CÂY CẢM TÁC


Nằm ôm cổ thụ, dáng phong trần

Cội rễ xù xì, lộ góc thân

Ngực nở phân tâm ngài thổ địa

Eo thon rối trí cụ sơn thần

Đề thơ kẻ lộng ngôn SAI CÚ

Vịnh ảnh người sơ ý LỘN VẦN

Mỹ nữ - thi nhân nhìn lúng liếng

Thầm mơ diễm phúc gặp đôi lần !

8/9/2017

Tác giả BBT