THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ cảm tác hay
26-09-2017
9995.jpgTrân trọng giới thiệu 2 bài thơ rất hay cảm tác về 1 bức ảnh của thi sỹ Đường Thi:

THƠ HÀI HƯỚC

-------------------

Bài xướng của thi sỹ Phạm Mạn:

CẢM XÚC BỨC ẢNH

(Thân tặng Q.H)


Xem lại , xem đi, biết mấy lần:

Chị Hờ ôm ấp rất yêu thân !

Cây già bất động xem ra khoái!

Gã trẻ ngây ngô ngó thất thần!

Giá thử đêm dày, chăn gối ấm,

ắt là trời sập, gió mưa vần!

Cám ơn bức ảnh trào thi tứ;

Rung động người xem khắp cõi trần!

TRUNG THU 2017


Bài họa của Văn Cường:


ÔM CÂY CẢM TÁC


Nằm ôm cổ thụ, dáng phong trần

Cội rễ xù xì, lộ góc thân

Ngực nở phân tâm ngài thổ địa

Eo thon rối trí cụ sơn thần

Đề thơ kẻ lộng ngôn SAI CÚ

Vịnh ảnh người sơ ý LỘN VẦN

Mỹ nữ - thi nhân nhìn lúng liếng

Thầm mơ diễm phúc gặp đôi lần !

8/9/2017

Tác giả BBT