THÔNG BÁO

Chao xuan.jpg Chào năm mới Nham Dần -2022
Năm  2021  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn...

Thơ vui xướng họa của thi sỹ Văn Cường và HV Thơ Đường Hà Nội
23-08-2017
9999.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ vui Xướng Họa của thi sỹ Văn Cường và HV Thơ Đường Hà Nội:

Họa thơ NGUYỄN DUY CANG

(Nguyễn Kiều Duy Cang Bằng)


Bài xướng:


NĂM GÀ GIẢI TOÁN GÀ

(Đề toán của Trạng nguyên Lương Thế Vinh)


Tụ tập đàn gà mổ thóc ăn

Sân nhà thoáng rộng nhảy lăng xăng

Một anh ba ả lân la thiếp

Một chị năm con quấn quýt chàng

Vội đếm thấy rằng trăm bảy mốt (171)

Nhưng chưa phân biệt hết toàn đàn

Nhờ người tính toán ra từng loại

Trống, mái, gà con thật rõ ràng.LỜI GIẢI của Văn Cường:


T + 3xT + 5x3xT = 19xT = 171   T = 9


(9 Gà Trống + 27 GàMái + 135 Gà con = 171)


ĐÁP SỐ BÀI TOÁN GÀ


Năm lần gà mái – số gà con

Mái gấp ba lần số trống ngon

Tổng cộng gà con cùng trống mái

Một trăm bảy mốt số vuông tròn


Trống là chín cậu tính nhẩm ra

Hai bảy mái xề - số các bà

Một bách ba mươi nhăm chú nhóc

Tổng trăm bảy mốt, đúng không à ?


Tác giả BBT