THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ vui xướng họa của thi sỹ Văn Cường và HV Thơ Đường Hà Nội
23-08-2017
9999.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ vui Xướng Họa của thi sỹ Văn Cường và HV Thơ Đường Hà Nội:

Họa thơ NGUYỄN DUY CANG

(Nguyễn Kiều Duy Cang Bằng)


Bài xướng:


NĂM GÀ GIẢI TOÁN GÀ

(Đề toán của Trạng nguyên Lương Thế Vinh)


Tụ tập đàn gà mổ thóc ăn

Sân nhà thoáng rộng nhảy lăng xăng

Một anh ba ả lân la thiếp

Một chị năm con quấn quýt chàng

Vội đếm thấy rằng trăm bảy mốt (171)

Nhưng chưa phân biệt hết toàn đàn

Nhờ người tính toán ra từng loại

Trống, mái, gà con thật rõ ràng.LỜI GIẢI của Văn Cường:


T + 3xT + 5x3xT = 19xT = 171   T = 9


(9 Gà Trống + 27 GàMái + 135 Gà con = 171)


ĐÁP SỐ BÀI TOÁN GÀ


Năm lần gà mái – số gà con

Mái gấp ba lần số trống ngon

Tổng cộng gà con cùng trống mái

Một trăm bảy mốt số vuông tròn


Trống là chín cậu tính nhẩm ra

Hai bảy mái xề - số các bà

Một bách ba mươi nhăm chú nhóc

Tổng trăm bảy mốt, đúng không à ?


Tác giả BBT