THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ họa vui
01-02-2019
9923.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui xướng họa:

XƯỚNG HỌA THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

****************************

Bài xướng của Dương Đoàn Trọng:

XEM CHIM

Lúc rảnh banh chuồng để nghịch chim

Đang ngày gió lạnh nó lim dim

Muốn vươn hếch mỏ mà ngoeo ngoẻo

Thích ngóc cao đầu cứ ỉm im

Chị mộng đi qua kêu chả mó

Cô mơ lướt vội bảo không tìm

Thôi thì phải chịu gầy hay béo

Cũng của mình nuôi kệ họ dìm.

----------


Bài họa:

Họa vui (nhại vận)


CỦA LẠ TRỜI CHO


Cụ Dương Đoàn Trọng thích khoe chim

Miệng đớp liên hồi giống dập ghim

Chim sữa vừa xoa liền bật dậy

Chim già cố vuốt cứ nằm im

Bà sâu lượn dọc nghiêng đầu ngó

Mợ bướm bay ngang ngỏng cổ tìm

Của lạ trời cho niềm khoái khẩu

Vặt lông áp chảo chẳng cần dìm !

           12-1-2019 Văn Cường

 

Bài họa:

TRỜI CHO (...)

Chiều xem bướm lượn tối khoe chim

Bạn hữu muôn nơi rộn rã tìm

Anh lộn vào lồng khen béo béo

Chị mài trúng gió ỉm ìm im

Đường Thi giỏi quậy cù thinh thích

Vật cảnh hay sờ sướng dỉm dim

Một mảnh vườn tiên nhiều phép lạ

Trời cho quý ẵm cớ chi dìm

                           Kim Nhung


Tác giả BBT