THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Phục vụ sếp.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui
Rồng- rắn.jpg  Xin giới thiệu bài thơ vui về rồng rắn giao ban
Vui cười.jpg   Xin giới thiệu bài thơ vui
091015070953.jpg  Xin giới thiệu Chuyện về Bà chúa thơ Nôm