THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


9822.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ đề ảnh Đơm Cá của Nguyễn Minh Huệ
0018.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui của Thi sĩ Quế Hằng cùng Bạn Thơ:
9895.jpgTrân trọng giới thiệu bài Thơ Hay (PHÓNG SỰ NGẮN)  của Nhà Thơ  Chương ...
9923.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ vui xướng họa:
9942.jpgTrân trọng giới thiệu những vần thơ vui Thuốc Lá - Thuốc Lào (ST)
Vuot Parie.jpg  Vượt Pa ri e
9995.jpgTrân trọng giới thiệu 2 bài thơ rất hay cảm tác về 1 bức ảnh của thi sỹ Đường Thi:
1 234 Sau