THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Sắm Tết
25-12-2019
Nu qua.jpgTrân trọng giới thiệu thơ vui  Sắm Tết của tác giả Dương Đoàn Trọng và  tác giả Trần Văn Cường:

Bài xướng của Dương Đoàn Trọng:

SẮM TẾT

 

Kỷ Hợi qua dần Canh Tý sang

Mình khoe sắm tết với dân làng

Lên rừng bẫy tạm vài voi tháu

Xuống biển mò thêm mớ bống bang

Đặt lấy đào hoa dăm sáu tỷ

Tìm mua mai thế chục cây vàng

Xem tiền hết sạch thơ đầy tủ

Đã thế ta làm thúng lạc rang

Dương Đoàn Trọng

22-12-2019

-----------

Bài họa: Trần Văn Cường

 

GIẤC MƠ XUÂN

 

Đêm xuân Bờm mộng cưới giàu sang

Dọn cỗ bàn to đãi cả làng

Lễ vật nhà trai trăm gánh thịt

Hồi môn tộc gái chục cây vàng

Cưu mang cứu tế người tàn tật

Phát chẩn cho tiền kẻ cái bang

Tỉnh ngủ đang nằm trên chiếu rách

Thôi đành nuốt tạm nắm xôi rang

 

23-12-2019


Tác giả BBT