THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Thơ vui của- TG Nguyễn Minh Huệ và Trần Văn Cường
23-09-2019
9822.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ đề ảnh Đơm Cá của Nguyễn Minh Huệ

ĐƠM CÁ

Nhìn em chẳng phải gái nhà nông

Mặc yếm cầm nơm má phấn hồng

Tóc thả làm duyên bùn chạm gối

Vai trần tạo dáng giỏ quàng hông

Môi cười lúng liếng nghi tìm bạn

Mắt toả đong đưa ngợ kiếm chồng

Giữa cảnh đầm sen nàng rất đẹp

Ai chàng quý tử muốn nhòm không ?


Việt Trì, 20-9-2019

Nguyễn Minh Huệ


Bài họa của tác giả Trần Văn Cường:

DIỄN

Diễn kịch trầm mình chỗ nước nông
Phô trương yếm trễ, má tô hồng
Coi chừng tí toáy ong châm ngực !
Cảnh giác e dè đỉa bám hông !
Có phải cô nàng buông thả thính ?
Hay chăng thiếu phụ khát khao chồng ?
Tiểu thư đổi phận làm thôn nữ
Đánh giậm cả đời có dám không ?

 26/9/2019

Tác giả BBT