THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
003.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ hội viên CLB Thơ Long Biên
CM01.jpgTrân trọng giới thiệu cùng Thi hữu và Bạn đọc: chùm thơ của hội viên CLB Thơ Chương Mỹ.
11912F.jpgTrân trọng giới thiệu CLB Thơ Chương Mỹ với ngày HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM - LẦN THỨ ...
1190.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ hội viên - CLB Thơ Thanh Trì:
1188.jpgTrân trọng giớ thiệu Thơ hội viên - CLB Thơ Bắc Từ Liêm:
1182.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của hội viên CLB Thơ Gia Lâm:
Han thuyen.F.jpgTrân trọng giới thiệu Thơ của CLB thơ Hàn Thuyên!