THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


1130.jpgTrân trọng giới thiệu tới bạn đọc 3 bài thơ của hội viên CLB Thơ Cầu Giấy.
C03.jpgTrân trọng kính mời cùng Du Lịch Việt Nam với Nhà Thơ Quang Chính:
1125.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Nhà Thơ Mĩnh Nhãn:
1124.jpgTrân trọng giới thiệu chùm Thơ (Nhớ ...) của Thi sỹ Hồ Văn Chi.
Bia mộ Tản Đà 1.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ của Thi ...
cau-long-bien(1).jpgXin trân trọng giới thiệu
Phuong do.jpgTrân trọng giới thiệu chùm thơ giao lưu của hội viên và bạn thơ: