THÔNG BÁO

  CHÀO NĂM MỚI 2021
Năm  2020  đã khép lại với bao nhiêu thử thách. Đất nước  ta cũng như toàn thế giới. bản thân mỗi hội viên chúng ta cũng không ngoại lê. Một năm chúng ta phaỉ gồng minh vượt qua  bao thử thách. Theo thời gian mọi điều vất vả , cả những đau thương mất mát cũng  lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm phát triển kép nền Kinh tế và chống dịch Co Vid  làm cho an sinh xã hội  ngày càng tốt đẹp hơn.
Thăm Đào Sớm - Tác giả Nguyễn Đình Sơn
06-12-2019
9807.jpgTrân trong kính mời ACE và Bạn đọc cùng Đình Sơn đi Thăm Đào Sớm:


THĂM ĐÀO SỚM

Tay ngọc em run tuốt lá đào

Long lanh sương đọng... nắng hanh hao

Hình long thế phượng chờ cơ múa

Nọ bác này cô đón khách vào

Đó dáng phong trần hồn lịch lãm

Đây hàng quý phái nét thanh cao

Nghe trong thớ gỗ đằm sinh khí

Chẳng đợi xuân sang cứ trực trào

2/12/2019

 


Tác giả BBT