THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpg  Chào năm mới 2020

Năm cũ đã qua, năm mới - 2020  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ. Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 


Thăm Đào Sớm - Tác giả Nguyễn Đình Sơn
06-12-2019
9807.jpgTrân trong kính mời ACE và Bạn đọc cùng Đình Sơn đi Thăm Đào Sớm:


THĂM ĐÀO SỚM

Tay ngọc em run tuốt lá đào

Long lanh sương đọng... nắng hanh hao

Hình long thế phượng chờ cơ múa

Nọ bác này cô đón khách vào

Đó dáng phong trần hồn lịch lãm

Đây hàng quý phái nét thanh cao

Nghe trong thớ gỗ đằm sinh khí

Chẳng đợi xuân sang cứ trực trào

2/12/2019

 


Tác giả BBT