THÔNG BÁO

       

Choa nam 2019.jpg

  Năm 2018 đã qua đi, năm 2019 đã tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta trong năm qua. theo thời gian lùi dần về quá khứ

    Đảng ta, nhân dân ta  tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thủ đô ngày càng có nhiều nét khởi sắc hơn.  

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam.


Gánh nước đêm trăng
17-10-2019
9814.jpgTrân trọng giới thiệu bài thơ Gánh Nước Đêm Trăng của TG Xuân  Lộc

GÁNH NƯỚC DƯỚI TRĂNG

Đòn gánh cong cong uốn dẻo mềm

Em đi gánh nước dưới trời đêm.

Khuôn trăng sóng sánh mang về ngõ

Ngọc thỏ lung linh quẩy trước thềm.

Trông bóng - bừng lên bao mộng tưởng

Thấy hình - trỗi dậy bấy niềm riêng.

Em là giọt nắng khi trời hửng

Hong vợi đau thương lẫn muộn phiền!

                               Xuân Lộc

Tác giả Xuân Lộc